BDSwiss

CFD/Forex Black Account Treasuries Asset List

Dluhopisy/pokladniční poukázky jsou dluhové cenné papíry s různými termíny splatnosti. Hodnota podkladového aktiva závisí na zbývající době splatnosti, velikosti kupónu a úrokových sazbách v zemi vydání.