BDSwiss

Při obchodování CFD se můžete rozhodnout, zda svou pozici chcete otevřít okamžitě, nebo vyčkáte až na splnění určitých cenových podmínek. Pokyn k otevření obchodní pozice může mít čtyři různé varianty lišící se podle toho, jaký budoucí cenový vývoj investor očekává.

NÁKUPNÍ pokyny

Nákupní pokyn zadáváte, očekáváte-li růst cen.

PRODEJNÍ pokyny

Prodejní pokyn zadáváte, očekáváte-li pokles cen.

Ke každému z těchto pokynů pak můžete nastavit dvě podmínky pro otevření pozice – LIMIT a STOP.

1. Pokyny typu STOP

Pokyn STOP nijak nesouvisí s obdobně znějícím pokynem Stop-Loss. Pokyn STOP znamená, že očekáváte, že stávající cenový trend bude po splnění vašeho pokynu pokračovat. S pokynem typu STOP se domníváte, že se cena bude dále vyvíjet stejným směrem i po dosažení určité prahové hodnoty.

2. Pokyny typu LIMIT

Pokyny typu LIMIT, které zase nijak nesouvisí s pokyny Take-Profit, fungují opačně. Úroveň LIMIT volíte, očekáváte-li po jejím dosažení obrat stávajícího trendu. S pokynem typu LIMIT se domníváte, že se cenový vývoj po dosažení určité prahové hodnoty otočí. Podle toho, jaký vývoj na trhu podkladového aktiva očekáváte, volíte příslušný typ obchodního pokynu.

KOUPIT-LIMIT

Aktuální tržní cena je vyšší než požadovaná vstupní cena (cena, kterou zadáte v pokynu).

forex-order-types-1

Pokud se domníváte, že trh klesne na určitou úroveň a poté se opět zvedne, měli byste zadat pokyn typu KOUPIT-LIMIT.

KOUPIT-STOP

Aktuální tržní cena je nižší než požadovaná vstupní cena (cena, kterou zadáte v pokynu).

forex-order-types-2

Pokud se domníváte, že trh bude i po dosažení vámi zadané prahové hodnoty dále stoupat, měli byste zadat pokyn typu KOUPIT-STOP.

PRODAT-LIMIT

Aktuální tržní cena je nižší než požadovaná vstupní cena (cena, kterou zadáte v pokynu).

forex-order-types-3

Pokud se domníváte, že trh vzroste na určitou úroveň a poté opět klesne, měli byste zadat pokyn typu PRODAT-LIMIT.

PRODAT-STOP

Aktuální tržní cena je vyšší než požadovaná vstupní cena (cena, kterou zadáte v pokynu).

forex-order-types-4

Pokud se domníváte, že trh bude i po dosažení vámi zadané prahové hodnoty dále klesat, měli byste zadat pokyn typu PRODAT-STOP.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.