BDSwiss

Měnové páry můžete na platformě MetaTrader obchodovat od pondělí 00:00:51 (GMT+1) do pátku 23:59:59 (GMT+1). Dochází přitom k posunu při přechodu na letní čas, který začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu.

Upozorňujeme vás, že aktuální ceny se v tabulce plnění nastaví těsně před začátkem obchodování. Během této doby však nebudou prováděna plnění nových pokynů. Aktualizace cen je primárně určena pro pozice držené přes víkend a čekající pokyny. Jakmile se zahájí obchodování, můžete ihned zadávat nové pokyny a obchodovat, popřípadě též upravovat či mazat čekající pokyny.

Během prvních hodin obchodování je trh méně likvidní než obvykle. V důsledku toho může docházet ke skokům cen a plnění pokynů na jiných cenách, než které jste požadovali. Během tohoto období jsou pochopitelně aplikovány vyšší spready, neboť počty kupujících i prodávajících jsou omezené. Hlavní příčinou je fakt, že ve většině světa ještě trvá víkend.

Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.