BDSwiss

Přejeďte dolů a podívejte se, jak fungují jednotlivé sekce.

Všechny obrázky, hodnoty, grafy, částky, měny a veškeré další údaje slouží pouze pro ilustrační účely.

cuboid-trade-graph

Historická data

cuboid-historical-graph

Graf historických dat zobrazuje poslední změny dat pro zvolené aktivum. Je možné zvolit 5minutový (výchozí nastavení), hodinový, nebo denní graf. Měřítko se liší od měřítka v obchodním okně, takže si můžete zobrazit podrobnější interval (5minutový), nebo naopak delší cenový vývoj – v závislosti na tom, jak plánujete své investice.

Aktuální cena je vždy ve středu obrazovky, takže své obchody řídíte vždy ve stabilní pozici obchodního okna.

Zobrazení si můžete také podle potřeby optimalizovat pomocí posuvníku ve spodní části grafu historických dat.

Obchodní okno

cuboid-live-trade
Většina investorů nastavuje své obchody jednoduše tím, že přetáhne hrany oranžového obchodního obdélníku, čímž nastaví horní, dolní, levé i pravé limity.

Obchod se může otevřít za 60 vteřin či později po aktuálním okamžiku.

Čas expirace můžete nastavit na kterýkoli okamžik během aktuálního obchodního dne, ne však později.

Aby byl obchod ziskový, musí se vstoupit do obdélníku (oranžová oblast) levou stranou, setrvat v něm a následně jej opustit pravou stranou.

To znamená, že cena musí zůstat pod maximální a nad minimální hodnotou po celou dobu od zahájení obchodu, až do okamžiku expirace.

Uvnitř obdélníku můžete sledovat procento potenciální návratnosti investice. Například hodláte-li investovat 100 a váš potenciální výnos je 153, uvidíte procento návratnosti 53 %.

Pomocí posuvníků ve spodní části obchodního okna můžete nastavit čas začátku obchodu a čas expirace.

Kromě oranžových hran můžete také přetáhnout šedá pole a nastavit tak maximální a minimální hodnoty rozsahu pohybu ceny.

Okno pro konfiguraci obchodů

cuboid-class-asset

Z rozbalovacího seznamu si vyberte svou oblíbenou třídu a typ aktiva.

Postupně, s tím, jak budeme získávat další zdroje dat, budeme přidávat další aktiva a třídy aktiv.

Zobrazí se vám vždy pouze aktiva, která budete moci okamžitě obchodovat.

Bude-li trh určitého aktiva uzavřen, toto aktivum se nezobrazí.

Preferujete-li detailní kontrolu nad obchodními pozicemi, můžete je namísto obchodování z grafu nastavovat numericky.

Třídu aktiva si vyberete rozbalením seznamu.

Třída

cuboid-classes

Na výběr máte měny, indexy, komodity a sentimenty.

Měny

cuboid-assets

Můžete obchodovat všechny hlavní směnné kurzy.

Indexy

cuboid-indices

Můžete obchodovat hlavní globální indexy.

Komodity

cuboid-commidities
Momentálně u nás můžete obchodovat tři komodity a postupně budeme přidávat další.

Sentimenty

cuboid-sentiments

Ceny derivátů jsou založeny na tržních cenách získávaných z předních datových zdrojů.

Okno pro konfiguraci obchodů

cuboid-tickets

Zde můžete přímo obchodovat kliknutím na tlačítko Obchodovat!

Preferujete-li detailní kontrolu nad obchodními pozicemi, můžete je namísto obchodování z grafu nastavovat numericky.

V okně Start nastavíte okamžik, kdy se má obchod zahájit. Může to být kdykoliv od 60 vteřin od stávajícího okamžiku, až do uzavření trhu. V příkladě nahoře se obchod zahájí za 1 minutu od teď. V okně Zbývající čas nastavíte čas expirace. V našem příkladě je to za 10 minut od teď.

V okně expirace vidíte, kdy by obchod skončil, pokud byste nyní klikli na tlačítko Obchodovat. Nezapomeňte prosím zkontrolovat své časové pásmo.

Aby byl váš obchod ziskový, musí být po celou dobu od zahájení obchodu až do expirace cena nižší než cena, kterou jste nastavili v okně Max. Pokud cena kdykoli v průběhu obchodu cenu Max překoná, váš obchod je ztrátový.

Aby byl váš obchod ziskový, musí být po celou dobu od zahájení obchodu až do expirace cena vyšší než cena, kterou jste nastavili v okně Min. Pokud cena kdykoli v průběhu obchodu klesne pod cenu Min, váš obchod je ztrátový.

V okně Aktuální cena vidíte, jaká je aktuální cena aktiva.

V okně Investice nastavujete výši své investice. Vidíte zde, kolik byste v případě ziskového obchodu vydělali. Poté klikněte na Obchodovat!

Okno Otevřené pozice

cuboid-tickects

V okně Otevřené pozice vidíte všechny své probíhající obchody. V okně Obchodní historie vidíte všechny uzavřené obchody. Kliknete-li na Otevřít pozici nebo na Historický obchod, zobrazí se vám v okně Živé investice podrobnosti obchodu.

Kliknete-li na Otevřít pozici nebo na Historický obchod, zobrazí se vám v okně Živé investice podrobnosti obchodu.

V okně Živé investice můžete také každý probíhající obchod předčasně ukončit.

Obchodujte nyní
Váš kapitál je v ohrožení
Upozornění na rizika: Obchodování s forexem/CFD a jinými deriváty je vysoce spekulativní záležitostí skýtající značná rizika.