BDSwiss

På de finansielle markeder, er der altid to priser for hvert enkelt produkt og dermed for hver grundlæggende værdi. For det første er prisen nogen er villig til at betale (almindeligvis kendt som Købskurs) og for det andet er den pris, som nogen er villig til at sælge (almindeligvis kendt som Salgskurs).

På vores handelsplatform, er begge priser vist under diagrammet af den aktuelle pris på den grundlæggende værdi.

De gældende åbne og lukke priser for valutapar, råvarer og lagre er beregnet ved hjælp af følgende formel og dataene, der leveres af Leverate.

åbne eller lukke pris = (Salgskurs + Købskurs) / 2

__ Købskurs: __ Den sidst kendte pris for åbning eller lukning af en mulighed, hvor en grundlæggende værdi kan sælges ifølge gearing.

__ Salgskurs: __ Den sidste kendte pris for åbning eller lukning af en mulighed, hvor den grundlæggende værdi kan købes ifølge gearing.

Et indeks ikke kan handles direkte af en markedsaktør, da det består af flere grundlæggende værdier. Indgangs- og udgangsprisen er her, når du åbner eller lukker en mulighed, beregnet på grundlag af priserne på de enkelte grundlæggende værdier indgår i indekset.

BDSwiss har forenklet hvordan forskellen mellem bud- og udbudspris vises, så midt prisen vises på vores platform. Dette beregnes ved hjælp af følgende formel:

Midt pris = (Købspris + Salgspris) / 2

Særtilfælde: One Touch Muligheder

One-Touch-mulighederne med ugentligt forfald kan kun åbnes uden for den normale åbningstid samt i weekenden, starter lørdag kl 13:00 (GMT + 1), indtil søndag kl 21:00 (GMT + 1).

Med One-Touch-muligheder, er priserne på de grundlæggende værdier målt dagligt kl. 17:00 (GMT + 1) og sammenlignet med indikativprisen for den tilsvarende One-Touch-mulighed. Hvis dette mål pris er nået udløber muligheden ved udgangen af ugen, og den erhvervsdrivende modtager den aftalte udbetaling. Hvis indikativprisen ikke er opfyldt, udløber muligheden med et tab af den investerede kapital.

One-Touch vilkårene og betingelserne er et supplerende tillæg til BDSwiss’ eksisterende vilkår, som skrevet på vores hjemmeside og på ingen måde svækker eller erstatter dem på nogen som helst måde.

Formlen for beregning af den faktiske pris på One-Touch-mulighed er som følgende:

Aktuel Pris = (Salgspris + Købspris) / 2

Risikoadvarsel: At handle med Forex/CFS’er og andre derivater, er meget spekulativt og bærer et højt risikoniveau.