BDSwiss

Hvad er dette?

For hver grundlæggende værdi er der altid givet to priser. Valutaparret EUR/USD kan blive set på handelsplatformen i følgende formular:

forex-spread

Bemærk venligst at alle eksempler og grafik kun er til formål for illustration og skal ikke ses som handelsråd.

Den første pris på $1.08590 er den såkaldte købspris. På denne pris sælger du EUR/USD’en.

Den anden pris på $1.08603 er den såkaldte salgskurs. På denne pris køber du EUR/USD’en.

Forskellen på $0.00013 som i den finansielle verden er refereret til som spredningen.

Denne mængde kan blive set som gebyr som:

  • for en position hvor du forudser at priserne vil stige, skal du først købe til salgskursen og derefter sælge til købsprisen
  • for en position hvor du forudser at priserne vil falde, skal du først sælge til købsprisen og derefter købe til salgskursen.

Bemærk venligst de to forskellige priser når du åbner din position, som positioner på stigende priser åbnes altid med salgskursen, positioner på faldende priser åbnes altid med købsprisen.

Hvordan ændres spredningen?

Størrelsen på spredningen kommer an på den nuværende likviditet og omskifteligheden på markedet. The size of the spread is dependent on the current liquidity and volatility of the market.

Likviditet

Bekskriver hvor ofte den grundlæggende værdi bliver handlet i antal og mængde. Et lavt niveau af likviditet er sædvanligvis set under de første timer af en handelsdag, da mange markedsdeltagere ikke er vågne endnu, eller hoved lager markederne er lukkede.

Omskiftelighed

Beskriver mængden af bevælgelse der sker på markedet og sandsynligheden for prisforskelle. En prisforskel sker når prisen på en grundlæggende værdi ikke fortsat stiger eller falder, men nærmere hopper fra pris til pris. Dette sker almindeligvis efter uventede eller uforudsigelige globale begivenheder.

Lav likviditet eller høj omskiftelighed leder til højere spredninger.

Risikoadvarsel: At handle med Forex/CFS’er og andre derivater, er meget spekulativt og bærer et højt risikoniveau.