BDSwiss

Hva er det?

En CFD er også kjent som en differansekontrakt. Det er et derivatprodukt med underliggende aktiva som basis. Med en CFD kan du investere i prisutviklingen på de underliggende aktivaene.

En CFD lar deg investere i nesten all aktiva, selv de som ansees som vanskelige eller nærmest umulig å handle med.

Eksempel En indeks, for eksempel, inneholder et høyt antall forskjellige aksjer som det normalt sett ville krevet en veldig høy egenkapital for å kjøpe. En CFD tillater deg å handle med slike indekser selv om du ikke har mye egenkapital, ei heller trenger du å forandre posisjonen din konstant. Profitt og tap blir beregnet ut i fra forskjellene i pris, mellom åpning og stenging, på den underliggende aktiva.

Jo mer den underliggende aktiva beveger seg i forventet retning, desto mer kan du tjene.

Hvordan virker det?

En CFD er et leveraged (giret) produkt som betyr at du bare betaler en margin (en sikkerhet), noe som tilsvarer kun en brøkdel av posisjonens faktiske verdi.

Gjennom denne giringen har du muligheten til å flytte store volumer med liten egenkapital, noe som igjen betyr at små kursbevegelser kan føre til høy fortjeneste. Vennligst vær oppmerksom på at disse kursbevegelsene også kan føre til like store tap.

Når du åpner en CFD posisjon bestemmer du om du vil investere i stigende eller fallende priser for den underliggende aktiva.

Når du lukker og åpner en CFD posisjon vil prisendringen bli stadfestet. Ved stengetid vil differansen mellom prisen ved åpning og stenging kalkuleres.

Differansen blir ganget med ditt omsatte volum som igjen bestemmer hvor mye du har tjent eller tapt, basert på om du trodde prisen kom til å stige eller falle.

Individualitet er nøkkelen

Ved mindre du handler futures kontrakter på visse råvarer har CFDer ikke noen naturlig utløpstid.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.