BDSwiss

Du kan åpne en posisjon med en CFD på både stigende og fallende markedspriser. Vær oppmerksom på at følgende eksempler og grafikk kun er ment som eksempler og at de ikke må betraktes som råd om trading.

Dette eksempelet viser i detalj hvordan CFDer fungerer:

Den “aktuelle“ markedsprisen (EUR/USD) er 1,09715/1,09723. 1,09715 er den såkalte bid-prisen som benyttes for åpningsposisjoner ved fallende priser. 1,09723 er den såkalte ask-prisen som blir benyttet i forbindelse med åpning av posisjoner ved stigende priser.

En CFD blir alltid beregnet i kontraktstørrelser. Denne kontraktstørrelsen illustrerer i hvilken utstrekning et aktivum blir handlet. En standard kontrakt, også kalt en lot, tilsvarer en mengde på $100,000 for valutaparet EUR/USD. Det neste viktige steget er å vite verdien av en pip. En pip er den minste kalkulerbare verdien av det underliggende aktivumet. For valutaparet EUR/USD er verdien av en pip 0,00001.

Fortjeneste og tap

Eksakt fortjeneste eller tap avhenger av både prisen og kontraktsstørrelsen. Når du trader en CFD har du å gjøre med høye volumer som beregnes etter denne formelen:

Bid/Ask pris * Kontraktsstørrelse * Antall kontrakter

Du ønsker å åpne en posisjon på en fallende EUR/USD-pris som for deg betyr at bid-prisen er viktig. Med en standard kontrakt betyr dette følgende posisjonsverdi: $1,09715 * $100.000 * 1 = $109,715. For å kunne åpne en hvilken som helst posisjon må du ha en bestemt saldo på tradingkontoen din. Ved åpning av en posisjon vil et sikkerhetsdepositum bli trukket fra saldoen din. Dette er den såkalte marginen.

For en EUR/USD-posisjon beregnes dette som 1% av posisjonens verdi. I forhold til eksempelet ovenfor vil du måtte ha et sikkerhetsdepositum på $1.097,15 og dette beløpet må være tilgjengelig på din tradingkonto.

I tilfelle gevinst

Under forutsetning av at markedet beveger seg i den retningen du forventer. Prisen for EUR/USD faller til et nytt nivå på $1,09153/$1,09161. Du åpnet en posisjon på en fallende pris som betyr at du måtte selge EUR/USD først og kjøpe den tilbake nå for å lukke posisjonen. Derfor er salgsprisen på $1,09161 viktig for deg. Med en CFD blir forskjellen mellom posisjonene brukt ved utbetalingen. Posisjonen din for denne gevinsten har en verdi på: $1,09161 * $100.000 * 1 = $109.161.

Du åpnet en posisjon på en fallende vekslingskurs som betyr at beregningen av din fortjeneste er som følger: Inngangspris – utgangspris = Fortjeneste = $109.715 – $109.161 = $554.

Ved lukking av posisjonen vil $544,00 bli kreditert din konto. I tillegg vil sikkerhetsdepositumet (marginen) på $1.097,15 bli frigitt og gjort tilgjengelig igjen.

I tilfelle tap

Vekslingskursen for EUR/USD stiger til et nytt nivå på $1,10248/$1,10256. Salgsprisen er også viktig her. Salgsprisen er nå $1,10256 som gir deg en posisjonsverdi på: 1,10256 * $100.000 * 1 = $110.256.

Tapet ditt beregnes etter følgende formel: Inngangspris – utgangspris = Tap = $109.715 – $110.256 = -$541.

Du har allerede stilt et sikkerhetsdepositum på $1.097,15 som tapet ditt på denne posisjonen blir trukket fra. Differansen på $556,15 blir tilbakeført til din konto.

Eksempel på en forex-handel:

 1. Du tror at pundet (GBP) kommer til å stige mot dollaren (USD).
 2.  Du åpner derfor en KJØP GBP/USD standard forex-lot (100 000 enheter GBP/USD). Når du kjøper én lot (100 000 enheter) GBP/USD til 1.50000 kjøper du 100 000 pund til en verdi av US$150,000 (100 000 enheter GBP * 1.50000).
 3. YDine forutsigelser viser seg å være riktige og du stenger posisjonen ved 1.50500. Du tjener dermed ca. $500.
  Dine handlinger GBP USD
  Du kjøper 100 000 pund til kurs 1.5000 +100 000 -150 000
  Kursen på GBP/USD stiger til 1.5050 og du stenger posisjonen. -100 000 +150 500
  Du sitter igjen med en fortjeneste på $500 0 +500
  Når du beslutter deg for å stenge en posisjon returneres det opprinnelige innskuddet til deg før en beregning over eventuell fortjeneste/tap foretas.

Fortjenesten/tapet krediteres eller trekkes fra kontoen din.

Trade Now
Din kapital er i fare
Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.