BDSwiss

Når du handler med CFDer kan du bestemme om du vil gå rett på markedet og øyeblikkelig åpne en posisjon eller vente til et visst prisnivå har blitt møtt. En ordre om å åpne en posisjon kan ta fire varianter, alle avhengige av hvordan investoren tror prisutviklingen vil være.

Kjøpsordre

Kjøpsordre baseres på at du vil investere i en stigende pris.

Salgsordre

Salgsordre baseres på at du vil investere i en fallende pris.

I tillegg til disse ordretypene kan du også bruke LIMIT eller STOP, noe som vil påvirke posisjonsåpningen din.

1. STOP Ordre

En STOP ordre har ingenting til felles med den tilsynelatende like Stop-Loss ordren. En STOP ordre baseres på at du tror en prisutvikling vil fortsette å stige etter at den har nådd din ordrepris. Med en STOP ordre mener du at en trend vil fortsette selv etter at den har møtt sin antatte topp.

2. LIMIT Ordre

På den andre siden har du LIMIT ordre, som ei heller har noen likhet med Take-Profit ordre. Her antar man at når du har oppnådd din ordrepris vil prisutviklingen reversere og prisen vil synke. Det er dine egne vurderinger som bestemmer hva slags ordre du bør foreta.

BUY-LIMIT

Den nåværende markedsprisen er høyere enn din inngangspris (ordrenivå)

forex-order-types-1

Hvis du mener at markedet vill synke, for å så stige igjen, kan det lønne seg å plassere en BUY-LIMIT ordre.

BUY-STOP

Den nåværende markedsprisen er lavere enn din inngangspris (ordrenivå)

forex-order-types-2

Hvis du mener at markedet vil stige etter at det har passert en antatt topp, kan det lønne seg å plassere en BUY-STOP ordre.

SELL-LIMIT

Den nåværende markedsprisen er lavere enn din inngangspris (ordrenivå)

forex-order-types-3

Hvis du mener at markedet vill stige, for å så falle igjen, kan det lønne seg å plassere en SELL-LIMIT ordre.

SELL-STOP

Den nåværende markedsprisen er høyere enn din inngangspris (ordrenivå)

forex-order-types-4

Hvis du mener at markedet vil fortsette å falle etter at det har nådd et visst nivå, kan det lønne seg å plassere en SELL-STOP ordre.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.