BDSwiss

For å øke sjansene for suksess når du handler CFDer, bør du forstå produktet i sin helhet. Dette gjør at du kan handle problemfritt og har muligheten til å gjøre de beste mulige beslutningene. På denne siden vil du finne en liste med forklaringer av sentrale begreper. Eksempler er brukt for å forklare disse begrepene i bedre detalj.

Underliggende aktivum:

Det underliggende aktivum er avtaleobjektet for CFDen. Ønsker du å trade basert på prisbevegelsene til EUR/USD? I så tilfelle vil du velge det underliggende aktivum som korresponderer med valutaparet EUR/USD. Underliggende aktiva blir delt inn i fire forskjellige kategorier: valutapar, indekser, aksjer og råvarer.

Gap:

Gap er også kjent som prisgap. I et likvid marked er det kontinuerlig prising, dvs. hvert prisnivå blir vurdert i markedet.

Eksempel:
Apple sin aksjer øker fra $100.00 til $100.10 gjennom 10 steg, for hvert enkelt steg blir en pris vurdert. Prisgapet skjer når prisen hopper direkte fra $100.00 til $100.10 og en hvilken som helst pris i mellom har blitt hoppet over. Slike prisgap kan føre til at din posisjon får bedre eller værre kjøps- eller salgspriser.

Kjøperkurs (Bid)/kjøpers pris (Ask) og Spread:

Hvert underliggende aktivum er spesifisert med to priser, kjøperkurs (bid)/kjøpers pris (ask). Kjøperkursen er alltid den prisen du selger et underliggende aktivum for, og kjøpers pris er alltid prisen som du kjøper et underliggende aktivum for. Forskjellen mellom disse to prisene kalles for Spread. Mer informasjon kan du finne HER.

Holdeperiode over natten eller Rollover

Du handler i store kvanta på markedet, noe som betyr at du må låne store summer penger på long positions og gjøre penger tilgjengelig for short positions. På long positions som blir holdt over natten trenger du vanligvis å betale en rente (Rollover), med short positions blir denne renten vanligvis kreditert til din konto. Det nøyaktige beløpet vil avhenge på interbankrentene. Mer informasjon kan bli funnet HER.

Tradingtider:

MetaTrader-plattformen er tilgjengelig for handel av valutapar fra mandag 00:00:51 (GMT+1) til fredag 23:59:59 (GMT+1). Disse tidene er underlagt sommertid, som begynner den siste søndagen i mars måned, og slutter den siste søndagen i oktober. Enkelte underliggende aktiva har forskjellige tradingtider. Før du begynner å handle, les gjennom informasjonen om disse tidene og eventuell risiko. Mer informasjon kan bli funnet HER.

Giring:

Giring beskriver situasjonen hvor gjennom bruk av lånt kapital at små markedsbevegelser kan føre til store endringer i det endelige resultatet. Giring angir hvor stor del av investert kapital er lånt kapital. 1:100 betyr at når du har investert et beløp på €101, så blir €100 at dette lånt og én Euro kommer fra ditt kapital. Gjennom denne effekten så vil en 1% bevegelse føre til at det stiger med €1.01. For å oppnå dette beløpet uten å låne så ville det krevd en bevegelse på 101%. Når man handler med CFDer refererer giring til forholdet mellom det krevde marginet og mengden kapital som blir flyttet på markedet.

Eksempel:
Du ønsker å handle i EUR/USD, som trader på $1.08755 med en standardkontrakt, som korresponderr til 100,000 enheter av det underliggende aktivum, som i dette tilfellet representerer en total markedsverdi på $108,755, Ditt marginkrav, beløpet du trenger for å åpne CFD-posisjonen blir bestemt av giringen. Følgende eksempel illustrerer forholdet mellom giring og margin når totalvolum holder seg konstant.

Giring Volum Margin
100 $108,755 $1,087.55
200 $108,755 $543.78
500 $108,755 $217.51

Som du ser så fører høy giring til lavere marginkrav. Basert på bestemmelsene til en standardkontrakt så er det bevegende volumet alltid det samme. En giring på 500 betyr at du bare trenger $217.51 som sikkerhet, men at du faktisk beveger deg 500 ganger så mye på markedet.

Saldo:

Du burde alltid ha nok kapital tilgjengelig i din tradingkonto. Om du ikke har nok kapital tilgjengelig kan det føre til uønskede stengninger av dine posisjoner.

Eksempel:
Du har $2,500 i din konto og vil handle to standardkontrakter på økende EUR/USD-priser. På en pris på $1.10 tilsvarer dette en margin på $2,200, som er innenfor dine evner. EUR/USD fortsetter å falle og når en pris på $1.08970, som for deg betyr et tap på $2,060. På dette tidspunktet vil din posisjon bli stengt automatisk siden din saldo nådde 20%-grensen til marginkravet. ($2,500 – $2,060 = $440; $440 = 20% * $2,200) Om EUR/USD stiger igjen kan du ikke lenger tjene på denne prisstigningen. Bestemmelsene om margin og automatisk stengning av posisjoner kan bli lest HER.

Kontraktstørrelse eller Lot:

Kontraktstørrelsen, også kjent som Lot, beskriver alltid kvantumet til det underliggende aktivum og bestemmer derfor hvilken verdi som blir knyttet til en pip per kontraktstørrelse.

Eksempel:
Valutapar blir vanligvis handlet med 100,00 enheter per standardkontrakt. Man vil finne verdien til en pip ved å multiplisere pip med antall enheter.
EUR/USD → Pip * Enhet = $0.0001 * 100,000 = $10
GOLD → Pip * Enhet = $1 * 100 ounces = $100

Likviditet:

Likviditet beskriver tilgjengeligheten til det underliggende aktivum. Høy likviditet fører til stødig prising, som betyr at du burde kunne motta din ønskede pris. Lav likviditet kan føre til pris-toppinger (se Glidning og Gap) hvor belastet pris kan avvike fra prisen du ber om.

Margin:

Begrepet “Margin” korresponderer til de nødvendige midlene som er fritt tilgjengelig i en tradingkonto til den hensikt å åpne en ny posisjon. Dette beløpet blir satt til side fra din tradingkonto og vil fungere som en sikkerhet i tilfelle kurssvingninger.

Marginet vil bli gjort tilgjengelig igjen etter stengning av en posisjon. Eventuelle tap generert vil bli trekt direkte fra dette. Tap som ikke kan bli dekt av marginen vil bli trekt fra din tradingkonto. For betingelsene for marginer, klikk HER.

Pip:

En Pip er enheten i handelen hvor prisendringen til det underliggende aktivum er spesifisert. Størrelsen til en Pip avhenger av det handlede underliggende aktivum og dens bestemte pris. I de fleste tilfeller vil denne enkle regelen gjelde: Den minste faktureringsstørrelsen til den underliggende prisen ganget med 10, tilsvarer en pip.

Eksempel:
EUR/USD blir alltid vist til den femte desimalplassen – 0.00001 – ganget med 10 → Pip = 0.0001
USD/JPY blir alltid vist til den tredje desimalplassen – 0.001 – ganget med 10 → Pip = 0.01
DAX Indeksen blir alltid vist til den første desimalplassen – 0.1 – ganget med 10 → Pip = 1

Glidning:

I tider med et flyktig marked kan det skje at din posisjon ikke kan bli stengt på det forhåndsdefinerte Stop-Loss- eller Take-Profit-nivået. Forskjellen mellom det satte Stop-Loss eller Take-Profit nivået og faktisk utført pris kalles for Glidning.

Eksempel:
EUR/USD trader på $1.10248/$1.10256 og du har åpnet et posisjon på stigende priser på prisen $1.10256 med en standardkontrakt. En Take-Profit-bestilling burde sikre dine gevinster på prisen $1.10340/$1.10348. Markedsnyheter fører til raske prissvingninger og prisen stiger fra $1.10338/$1.10346 direkte til $1.10362/$1.10370. Den ønskede Take-Profit-prisen på $1.10340 kan ikke bli mottat siden den første tilgjengelige prisen var $1.10362. Forskjellen på $ 0.00022 kalles glidning. Din fortjeneste med en standardkontrakt har økt med $22. Disse prissvingningene kan føre til at både dine gevinster og tap blir høyere enn forventet.

Stop og Limit:

Stop og Limit refererer til gjennomføringsmetoden av dine bestillinger. Disse to begrepene har ingenting til felles med andre lignende begreper som Stop-Loss og Take-Profit. En STOP Order sier at du forventer den eksisterende pristrenden vil fortsette etter den når din bestillingspris. En LIMIT Order sier at det vil bli en reversering av den nåværende trenden når din bestillingspris har blitt nådd. Mer informasjon kan bli funnet HER.

Stop-Loss og Take-Profit

Disse måtene å utføre bestillinger på vil hjelpe deg å automatisk stenge posisjoner med en gang de når definerte nivåer. Stop-Loss-funksjonen lar deg kontrollere dine tap og Take-Profit-funksjonen lar deg beskytte dine fortjenester. Mer informasjon kan bli funnet HER.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.