BDSwiss

Definisjon

Begrepet “Margin” tilsvarer de nødvendige midler som er fritt tilgjengelig på en tradingkonto og med formål å åpne en ny posisjon. Dette beløpet vil bli reservert på tradingkontoen som sikkerhet for en eventuell prisfluktuasjon.

Kalkulasjon

Valutaer

Den grunnleggende formelen for beregning av marginen er:

#Kontrakt(er) * Posisjonsstørrelse * Pris / Leverage = Margin

En standard kontrakt tilsvarer en posisjonsstørrelse på 100.000 enheter. Nivået på din leverage avhenger av kontotypen din. En leverage på 100 ble benyttet i eksemplet. Antall standard kontrakter delt på din leverage gir den påkrevde marginen.

Eksempel
Du ønsker å åpne en standard kontrakt med en leverage på 100 med valutaparet EUR/USD.

  1. Marginkravet vil se slik ut: 1* $100.000 * $1,0975 / 100 = $1.097,5
  2. En høyere leverage reduserer marginen din som vist i eksemplet: 1 * $100.000 * $1,0975 / 500 = $219,5
  3. Imidlertid vil flere kontrakter øke den. 5 * $100.000 * $1,0975 / 100 = $5.487,5

Commodities

Grunnformelen for beregning av din variable margin er:

#Kontrakt(er) * Positsjonsstørrelse * Pris / Leverage = Margin

De fleste CFDer for commodities krever en fast margin. Det er kun i få tilfeller at marginen har variabel beregning som ved valutapar. En fast margin er ikke avhengig av prisen på aktoivumet, men kun på antall tradede kontrakter.

Eksempel
Gull har en posisjonsstørrelse på 100 Troy unser og som sådan er marginkravet: 1* 100 Troy unser * $1075 / 100 = $1075

Indekser

Alle CFDer for indekser har fast margin per kontrakt. Beløpet på din margin fastsettes utelukkende av antall tradede kontrakter. Eksakte marginer er å finne HER.

Aksjer

Marginer for CFDer på aksjer er basert på antall kontrakter og beregnes som en prosentandel av markedsverdien. Grunnformelen for beregning av din margin er:

#Kontrakt(er) * Posisjonsstørrelse* Pris * Marginkrav = Margin

Hvor begrepet marginkrav viser til en prosentverdi avhengig av aktivumet og antall tradede standardkontrakter. En nøyaktig oversikt over alle marginkrav for CFDer på aksjer finner du HER.

Eksempel
Hos en ordinær megler må du investere $11.300 for 100 Apple-aksjer, som for øyeblikket handles for $113. En CFD krever en margin, med tilsvarende marginkrav for Apple-aksjer på 10%, på kun:

1 * 100 * $113 * 10% = $1.130

Marginvarsel

Definisjon

Begrepet “marginvarsel” refererer til situasjoner hvor egenkapitalen på kontoen din er under en viss grense og hvor selskapets utførelsessted utsteder et marginvarsel. Et marginvarsel krever at du enten lukker noen av dine åpne posisjoner eller øker egenkapitalen din ved å sette inn mer penger. Hvis ingen av de ovenfornevnte handlinger utføres kan det føre til automatisk lukking av dine åpne posisjoner.

50% marginvarsel

Hvis saldoen på kontoen din bare er på 50% av marginen vil dumotta et varsel om at posisjonen din står i fare for å bli lukket automatisk.

Eksempel
Du har en åpningssaldo på $10.000 og bestemte deg for å åpne 5 standardkontrakter (lange) med en leverage på 100 for valutaparet EUR/USD.Marginkravet ved gjeldende salgspris på $1,10 er $5.500.

Kontoen din viser nå fire ulike verdier:

  • Margin $5,500
  • Tilgjengelig kapital $4.500
  • Vinning og tap $0
  • Kontobalanse $10.000

Kontobalanse = Margin + Tilgjengelig kapital

På grunn av denne formelen vil en prisbevegelse i motsatt retning av din åpne posisjon først redusere din tilgjengelige kapital og deretter din kontobalanse. Du vil få et marginvarselnår din kontobalanse faller under 50% av ditt marginkrav. I dette eksempelet $2.750 (50% of $5.500). Din P&L viser nå et tap på $7.250 ettersom EUR/USD for øyeblikket er priset til $1,0855.

Fortjeneste & Tap = 5 * 100.000 * (1,0855 – 1,10) = -$7.250

20% Lukking av posisjonen

Hvis vi følger den samme beregningen vil din posisjon bli lukket automatisk når kontobalansen din bare dekker 20% av marginen. I vårt eksempel vil kontoen din bli lukket automatisk når kontobalansen din når $1.100. Du vil ha et faktisk tap på $8.900 når EUR/USD vekslingskursen når $1,0822.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.