BDSwiss

Definisjon

En CFD er et leveraged (giret) produkt som lar deg flytte store summer rundt på markedet mot en langt mindre investering. De resterende midlene som til sammen utgjør hele summen blir gitt av en Market Maker mot en avgift. En Rollover eller en Swap er avgiften du må betale for hver posisjon som du velger å beholde over natten. Den representerer midlene som har blitt trukket fra eller lagt til handelskontoen for at en posisjon skal fortsette å være åpen til neste dag. Den faktiske avgiften blir regnet ut i fra om du har investert i en lang eller kort posisjon.

Når det kommer til valutapar blir disse omsatt på forskjellige valutamarkeder, så de må ikke bare regnes som to forskjellige valutaer, men det må også tas hensyn til at to forskjellige avgifter kan forekomme. Din posisjon og retningen investeringen din tar vil påvirke hvor høy avgift du må regne med. Med en Rollover som varer over natten kan ekstra kostnader eller gevinster oppstå.

Eksempel

Du bestemmer deg for å gå ”Long” på valutaparet EUR/USD, for å så kjøpe Euro og selge den Amerikanske Dollaren. I dette eksemplet antar vi at renten som påløper for Euroen er 0.80% og 0.50% for Dollaren. Når du går ”Long” får du dermed 0.80% fra en kontrakt og skylder 0.50% til en annen. Forskjellen mellom disse to bestemmer kostnaden av en Rollover, som i dette tilfellet ville blitt 0.30% på en årlig basis. 1.0.80% – 0.50% = 0.30% Investerer du i en standard kontrakt betyr dette at du kan flytte et markedsvolum på: 1 * 100,000 * $1.0975 = $109,750

For denne posisjonen blir to avbetalinger regnet ut:

Long in EUR

$109,750 * 0.80% * 1/365 = $2.40

Short in USD

$109,750 * -0.50% * 1/365 = -$1.50

Du mottar dermed en utbetaling på: $0.90 ($2.40 – $1.50 = $0.90).

I avtalespesifikasjonene vil en Rollover avgift uttrykkes i pips, som enten vil bli trukket fra eller lagt til kontoen din. En spesifikk liste over Rollover avgifter kan du finne HER.

Booking Perioder

Generelt sett har finansielle markeder forskjellige åpningstider. For å sette en standard slik at våre kunder ikke trenger å holde oversikt over alle de forskjellige åpningstidene når de investere, har vi satt åpnings- og stengetiden til 21:00 GMT. Dette tidspunktet spiller en sentral rolle når du skal finne ut om en Rollover skal kalkuleres eller ikke. Unntak blir gjort for langtids futures kontrakter som innebærer råvarehandel, her er det viktig å få med seg den eksakte utløpstiden. Alle posisjoner som er åpne på dette tidspunktet, eller har blitt åpnet akkurat da, blir klassifisert som posisjoner holdt over natten og en Rollover avgift påløper. Posisjoner som blir åpnet etter 21:01 GMT blir ikke påvirket av denne avgiften, ved mindre den blir holdt over til neste handelsdag.

Helger og Helligdager

På dager der det ikke foregår handel, slik som i helger og på helligdager, vil en ekstra Rollover avgift påløpe per dag. På de fleste underliggende aktiva skal denne avgiften betales førstkommende onsdag etter helgen eller helligdagen.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.