BDSwiss

Hva er dette?

For hver underliggende aktiva blir det alltid oppgitt to priser. Valutaparet EUR/USD kan sees på handelsplattformen i følgende format:

forex-spread

Følgende informasjon er kun brukt som et eksempel og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning.

Den første prisen pålydende $1.08590 er den såkalte Bid prisen. Med denne prisen selger du EUR/USD.

Den andre prisen pålydende $1.08603 er den såkalte Ask prisen. Med denne prisen selger du EUR/USD.

Differansen mellom prisene, $0.00013, kalles for en Spread i finansverdenen.

Dette beløpet kan bli sett på som en avgift ettersom:

  • hvis du tror en prisposisjon vil stige må du første kjøpe posisjoen til en Ask pris og så selge for en Bid pris
  • hvis du tror at en prisposisjon vil synke må du først selge posisjonen til en Bid pris for å så kjøpe for en Ask pris.

Vennligst merk de to forskjellige prisene når du åpner din posisjon, ettersom posisjoner som involverer stigende priser alltid åpnes med Ask prisen og posisjoner som involverer synkende priser åpnes med Bid prisen.

Hvordan endres en Spread?

Størrelsen på en spread blir bestemt av likviditeten og stabiliteten på et marked.

Likviditet

Beskriver hvor ofte den underliggende aktiva blir handlet, i henhold til antall og volum. Lav likviditet er ofte beskrivende for de første timene av en handelsdag, ettersom mange investorer ikke er våkne og mange av de store aksjemarkedene er stengt.

Flyktighet

Beskriver hvor mye bevegelse det er i et marked og sannsynligheten for store prisforskjeller. Prisforskjeller oppstår når prisen på et underliggende aktiva ikke flyter opp og ned kontinuerlig, men hopper fra pris til pris. Dette skjer ofte etter uventede eller uforutsette globale hendelser.

Lav likviditet og høy flyktighet fører til høye spreads.

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.