BDSwiss

Kahulugan

Ang katawagang “Marhen” ay tumutukoy sa mga kinakailangang pondo na libreng magagamit sa trading account para sa layunin ng pagbubukas ng isang bagong posisyon. Ang halagang ito ay itatabi mula sa iyong trading account para gamitin bilang seguridad sa kaganapan ng pagbabagu-bago ng presyo.

Kalkulasyon

Currencies

Ang saligang pormula para kalkulahin ang iyong marhen ay ang sumusunod:

Bilang ng (mga) Kontrata * Laki ng Posisyon * Presyo / Leverage = Marhen

Ang istandard na kontrata ay katumbas ng laki ng posisyon ng 100,000 yunit. Ang antas ng iyong leverage ay depende sa uri ng iyong account. Ginagamit sa halimbawa ang leverage na 100. Ang bilang ng mga istandard na kontrata na minultiplika ng $100,000 at ang kasalukuyang exchange rate na hinati ng iyong leverage ay nagbibigay ng kinakailangang marhen.

Halimbawa
Gusto mong magbukas ng isang istandard na kontrata na may leverage na 100 sa pares ng currency na EUR/USD.

  1. 1. Ganito ang hitsura ng iyong pangangailangan ng marhen: 1 * $100.000 * $1.0975 / 100 = $1097.50
  2. 2. Pinabababa ng mas mataas na leverage ang iyong marhen ayon sa nakikita sa halimbawa: 1 * $100.000 * $1.0975 / 500 = $219.50
  3. 3. Gayon pa man, pinatataas ito ng mas maraming kontrata. 5 * $100.000 * $1,0975 / 100 = $5487.50

Mga Kalakal

Ang saligang pormula para kalkulahin ang iyong paiba-ibang marhen ay ang sumusunod:

Bilang ng (mga) Kontrata * Laki ng Posisyon * Presyo / Leverage = Marhen

Ang karamihan sa CFDs sa mga kalakal ay nangangailangan ng pirming marhen, sa iilang kaso lamang kinakalkula nang paiba-iba ang margin tulad ng mga pares ng currency. Ang pirming marhen ay hindi nakasalalay sa kasalukuyang presyo ng asset; ito ay nakasalalay lamang sa bilang ng mga kinalakal na kontrata.

Halimbawa
Ang ginto ay may laki ng posisyon na 100 Troy ounces, dahil dito, ang iyong pangangailangan ng marhen ay: 1 x 100 Troy ounces x $1075 / 100 = $1075

Mga Indise

Lahat ng CFDs sa Mga Indise ay sumasailalim sa isang pirming marhen bawat kontrata. Ang halaga ng iyong marhen ay tinutukoy lamang ng bilang ng mga kontratang kinalakal. Makikita mo ang mga eksaktong marhen DITO.

Mga Sapi

Para sa CFDs sa mga sapi, ang mga marhen ay batay sa bilang ng mga kontrata at kinakalkula bilang bahagdan ng halaga sa pamilihan. Ang saligang pormula para kalkulahin ang iyong marhen ay ang sumusunod:

Bilang ng (mga) Kontrata * Laki ng Posisyon * Presyo x Pangangailangan ng Marhen = Marhen

Kung saan ang katawagang pangangailangan ng marhen ay tumutukoy sa halaga ng bahagdan na nakasalalay sa asset at bilang ng mga istandard na kontratang kinalakal. Makikita mo ang isang eksaktong listahan ng lahat ng pangangailangan ng marhen para sa CFDs sa mga sapi RITO.

Halimbawa
Sa isang istandard na broker, dapat kang mamuhunan $11,300 para sa 100 aksyon ng mga sapi ng Apple , na sa kasalukuyang kinakalakal sa $113. Ang CFD ay nangangailangan lamang ng marhen ng sumusunod, na may kaukulang pangangailangan ng marhen para sa mga sapi ng Apple na 10%: 1 x 100 x $113 x 10% = $1,130

Margin Call

Kahulugan

Ang katawagang “margin call” ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung kailan ang ekwidad sa iyong account ay mas mababa sa isang tiyak na threshold at ang execution venue ng kompanya ay nag-isyu ng isang margin call. Sa margin call, kailangan mong o isara ang ilan sa iyong mga bukas na posisyon o dagdagan ang iyong ekwidad sa pamamagitan ng pagdeposito ng karagdagang mga pondo. Kapag hindi mo gagawin ang alinman sa mga nabanggit sa itaas, maaaring awtomatikong isasara ang iyong mga bukas na posisyon.

550% Margin Call

Kapag ang balanse ng iyong account ay 50% lamang ng marhen, makakatanggap ka ng abiso na ang iyong posisyon ay maaaring awtomatikong isara.

Halimbawa May panimulang balanse ka sa iyong account na $10,000 at pinagpasiyahan mong magbukas ng 5 istandard na kontrata (Mahaba) na may leverage na 100 para sa mga pares ng currency na EUR/USD. Ang pangangailangan ng marhen sa kasalukuyang asking price ng $1.10 ay $5,500.

Ang iyong account ay nagpapakita ngayon ng apat na iba’t-ibang halaga:

  • Marhen $5,500
  • Available na Kapital $4,500
  • Mga Kita at Lugi $0
  • Balanse ng Account $10,000

Balanse ng Account = Marhen + Available na Kapital

Dahil sa pormulang ito, isang galaw ng presyo na salungat sa iyong bukas na posisyon ay babawasan muna ang iyong Available na Kapital at sa gayon ang balanse ng iyong account. Makakatanggap ka ng margin call kapag ang balanse ng iyong account ay bababa hanggang 50% ng iyong pangangailangan ng marhen. Sa halimbawang ito $2,750 (50% ng $5,500). Ang iyong Kita at Lugi ay nagpapakita ngayon ng lugi ng $7,250 dahil ang EUR/USD ay may kasalukuyang presyo ng $1.0855. Kita at Lugi = 5 x 100,000 x (1.0855 – 1.10) = -$7,250

20% Pagsasara ng Posisyon

Alinsunod sa parehong kalkulasyon, kapag ang balanse ng iyong account ay natutugunan lamang ang 20% ng marhen, ang iyong posisyon ay awtomatikong isasara. Sa aming halimbawa, kapag umabot ang balanse ng iyong account sa $1,100, awtomatikong isasara ang iyong posisyon. Magkakaroon ka ng aktwal na lugi ng $8,900 kapag ang exchange rate ng EUR/USD ay umabot ng $1.0822.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.