BDSwiss

Opcja binarna jest instrumentem pochodnym, który odnosi się do różnych aktywów bazowych. W odróżnieniu od większości innych produktów finansowych, potencjalny zysk lub strata z opcji binarnej są znane przed otwarciem pozycji.
Jak to działa?

Jak nazwa wskazuje, w przypadku handlu opcjami binarnymi możliwe są tylko dwa wyniki. Zachowanie ceny zostało przewidziane poprawnie, w którym to przypadku otrzymujesz zwrot zainwestowanej kwoty powiększonej o ustaloną premię, bądź Twoje przewidywanie się nie sprawdziło, co prowadzi do utraty całej kwoty inwestycji. Dalsze wyjaśnienie, wraz ze szczegółowym przykładem, można znaleźć TUTAJ.

Z opcjami binarnymi możesz inwestować w to czy cena aktywów bazowych będzie rosła czy spadała. BDSwiss podzieliło dostępne aktywa bazowe na cztery kategorie: pary walutowe, towary, indeksy i akcje.

Opcje binarne z BDSwiss

Jako klient BDSwiss możesz cieszyć się bogatym wyborem ponad 250 aktywów bazowych oraz możliwością inwestowania w ruchy cen najbardziej popularnych z nich. Obok „klasycznych” opcji binarnych, BDSwiss oferuje również formaty pozwalające na dopasowanie zawieranych transakcji do swojej własnej strategii. Szczegółowy opis działanie naszych różnych formatów opcji można znaleźć TUTAJ.

Prosimy wziąć pod uwagę, że opcje binarne stanowią finansowe instrumenty pochodne powiązanych aktywów bazowych, które nie prowadzą, ani nie upoważniają do faktycznego zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.