BDSwiss

Czym jest opcja One-Touch?

Opcja One-Touch jest szczególnym typem opcji binarnej, dostępnym poza godzinami trwania sesji (włączając w to weekendy). Co za tym idzie cena aktywów bazowych nie zmienia się na ekranie. W zależności od wybranych aktywów bazowych, godziny w których możliwe jest otwarcie opcji One-Touch będą różne. Opcja One-Touch skutkuje wypłatą premii tylko, jeśli w momencie jej oceny, cena osiągnęła lub przekroczyła docelowy poziom.

Jak handlować opcjami One-Touch?

binary-one-touch-option-1

1. Czas wygaśnięcia

Czas wygaśnięcia dla opcji One-Touch jest stały. Jest to o tyle korzystne, że nie musisz martwić się o jego wybór. Opcja One-Touch zawsze wygasa ostatniego dnia tygodnia giełdowego tzn. w piątek, o określonej godzinie, zazwyczaj o 19:10 GMT.

2. Kwota inwestycji

Kwota inwestycji jest w przypadku tego typu opcji binarnej wyrażona w jednostkach. Zgodnie z zasadami jednostka ma wartość 50,00€. Możesz zainwestować od 1-10 jednostek.

3. Kupno lub sprzedaż

Ostatecznie, podobnie jak w przypadku każdej opcji, musisz określić jej kierunek. Docelowy poziom jest wyświetlony z boku wykresu.

Po określeniu wszystkich czynników, możesz zrealizować swoje zlecenie otwarcia opcji One-Touch.

W jaki sposób określany jest wynik?

Podczas każdej sesji, cena aktywów bazowych jest mierzona raz dziennie, o godzinie 17:00 GMT oraz ponownie w momencie wygaśnięcia opcji. Tylko te pomiary są wykorzystywane do określenia, czy kryteria opcji One-Touch zostały spełnione.

Prawidłowe przewidzenie zachowania instrumentu prowadzi do wypłaty zainwestowanej kwoty, powiększonej o umówioną premię. Niepoprawne typowanie prowadzi do utraty pierwotnej inwestycji.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.