BDSwiss

Czym jest „opcja par“?

Z „opcją par“ nie inwestujesz w to, czy cena jednych aktywów bazowych wzrośnie, czy spadnie, a określasz to, które z dwóch różnych aktywów bazowych będą sobie radziły lepiej niż drugie. Najważniejszym czynnikiem są relacje pomiędzy aktywami.

Jak handlować „opcjami par”?

Najpierw zaznacz jeden z aktywów bazowych. Aktualna cena relacji pomiędzy dwoma różnymi aktywami jest wyświetlana na naszej platformie.

binary-long-term-options-1

1. Czas wygaśnięcia

To Ty decydujesz kiedy opcja powinna wygasnąć. Oznacza to decyzję, ile czasu powinno minąć, zanim Twoje przewidywania zostaną zweryfikowane.

2. Kwota inwestycji

Wprowadź kwotę jaką chcesz zainwestować.

3. Kupno lub sprzedaż

Jeśli uważasz, że w momencie wygaśnięcia opcji pierwsze aktywa bazowe, będą sobie radziły lepiej niż drugie, wybierz opcję kupna. Jeśli uważasz, że w momencie wygaśnięcia opcji drugie aktywa bazowe, będą sobie radziły lepiej niż pierwsze, wybierz opcję sprzedaży.

Gdy wszystkie czynniki zostały określone, Twoja „opcja par“ może zostać otwarta..

W jaki sposób określany jest wynik?

W wybranym momencie wygaśnięcia, poprawność Twojego przewidywania zostanie automatycznie sprawdzona. Cena w chwili wygaśnięcia, zostanie porównana z ceną aktywów w momencie otwierania opcji.

Prawidłowe przewidzenie zachowania instrumentu prowadzi do wypłaty zainwestowanej kwoty, powiększonej o umówioną premię. Niepoprawne typowanie prowadzi do utraty pierwotnej inwestycji. W przypadku, gdy ceny w momencie otwarcia i wygaśnięcia opcji okażą się takie same, kwota pierwotnej inwestycji zostanie zwrócona.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.