BDSwiss

Na rynkach finansowych dla każdego produktu, a co za tym idzie wszystkich aktywów bazowych obowiązują dwie ceny. W pierwszej kolejności cena, którą ktoś jest w skłonny zapłacić (znana powszechnie jako cena sprzedaży), a w drugiej cena, po której ktoś jest skłonny sprzedać opcję (znana powszechnie jako cena kupna).

Na naszej platformie transakcyjnej obie te ceny są wyświetlane poniżej wykresu aktualnej ceny aktywów bazowych.

Znajdujące zastosowanie ceny otwarcia i zamknięcia dla par walutowych, towarów i akacji są obliczane z wykorzystaniem następującego równania oraz danych dostarczanych przez Leverate.

cena otwarcia lub zamknięcia = (cena kupna + cena sprzedaży) / 2

Cena sprzedaży: Ostatnia znana cena otwarcia lub zamknięcia , po której według Leverate aktywa bazowe mogą zostać sprzedane.

Cena kupna: Ostatnia znana cena otwarcie lub zamknięcia , po której według Leverate aktywa bazowe mogą zostać kupione.

Gracze rynkowi nie mają możliwości zawierania transakcji bezpośrednio na indeksach, ponieważ składają się one kilku aktywów bazowych. Cena wejścia i wyjścia podczas otwierania lub zamykania opcji jest obliczana w oparciu o ceny pojedynczych aktywów bazowych składających się na indeks.

BDSwiss uprościł sposób w jaki różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna jest wyświetlana, co sprawia, że na naszej platformie wyświetlana a jest cena średnia. Jest ona obliczana z wykorzystaniem następującej formuły:

średnia cena = (cena sprzedaży + cena kupna) / 2

Szczególny przypadek: Opcje One-Touch

Opcja na jedno dotknięcie z tygodniowym terminem zapadalności może zostać otwarta wyłączenie poza normalnymi godzinami sesji oraz w weekendy, od 13:00 w sobotę (GMT+1) do 21:00 w niedzielę (GMT+1).

W przypadku opcji na jedno dotkniecie ceny aktywów bazowych są mierzone codziennie o 17:00 (GMT+1) i porównywane z docelową ceną powiązanej opcji One-Touch. Jeśli docelowa cena zostanie osiągnięta, opcja wygasa z końcem tygodnia, a inwestor otrzymuje uzgodniona premie. Jeśli cena docelowa nie zostanie osiągnięta, opcja wygaśnie prowadząc do utraty zainwestowanej kwoty.

Warunki handlowe opcji One-Touch stanowią dodatek do istniejących warunków handlowych BDSwiss w brzmieniu dostępnym na naszej stronie internetowej i w żaden sposób nie ograniczają, ani nie zastępują ich.

Równanie służące do obliczania bieżącej ceny na użytek opcji One-Touch wygląda następująco:

cena bieżąca = (cena kupna + cena sprzedaży) / 2

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.