BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Indices Asset List

Indeksy są agregatami wielu aktywów bazowych o podobnych cechach. Indeks technologiczny składa się z akcji firm z branży technologicznej, indeks DAX zawiera akcje 30 największych niemieckich firm, a VIX określa rozwój fluktuacji S&P 500. Kontrakty na różnicę pozwalają inwestować w te agregaty, bez monotonii kupowania składających się na nie aktywów bazowych jeden po drugim.


Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.