BDSwiss

Nasze opłaty

BDSwiss wyznaje zasadę przejrzystości i uczciwości. Mając to na uwadze, jasno i szczegółowo przedstawiamy na tej stronie objaśnienie wszystkich opłat, jakie możesz ponosić korzystając z naszej platformy.

Spready, prowizje, opłaty za rolowanie i depozyty zabezpieczające

Spread

Dla wszystkich aktywów bazowych oferowane są dwie ceny: kupna (bid) i sprzedaży (ask). Różnica pomiędzy nimi nazywa się spread. Podczas sprzedaży aktywów przez inwestora wykorzystywany jest kurs kupna, a podczas zakupu kurs sprzedaży. Spread jest opłatą płaconą brokerowi za realizację transakcji.

Prowizja

Podczas otwierania i zamykania kontraktów terminowych na akcje pobierana jest niewielka prowizja stanowiąca określony ułamek ich wartości. Dla wszystkich CFD na akcje, prowizja ta wynosi 0,1%.

Rolowanie

Każda pozycja trzymana przez noc (np. od lub po 21:00 GMT) podlega opłacie za rolowanie. Opłaty za rolowanie różnią się w zależności od aktywów bazowych. Ponadto w zależności od kierunku Twojej inwestycji, z konta może zostać pobrana, bądź doliczona stawka za rolowanie.

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający jest kwotą, która zostaje odłożona kiedy otwierasz nową pozycję. Jest ona przewidziana jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby cena zmieniła się w kierunku odmiennym od Twojego przewidywania. Depozyt nie stanowi opłaty w dosłownym tego słowa znaczeniu, jest to raczej kapitał, który nie jest dostępny, aż do zamknięcia pozycji. Więcej informacji o depozytach zabezpieczających można znaleźć TUTAJ.

*Prosimy zauważyć, że obliczany depozyt zabezpieczający może zawsze podlegać zmianom i konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego salda rachunku, aby uniknąć automatycznego zamknięcia pozycji.*

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich opłatach (spread, prowizje, rolowanie i depozyt zabezpieczający), z rozróżnieniem na poszczególne aktywa bazowe, prosimy odnieść się do listy dostępnej TUTAJ.