BDSwiss

Czym jest CFD?

Kontrakt na różnicę, znany również jako CFD (ang. Contract For Difference), jest instrumentem pochodnym opartym o aktywa bazowe. Kontrakty na różnicę pozwalają inwestować w zmiany kursów aktywów bazowych.

CFD pozwalają zawierać transakcje na niemal wszystkich aktywach bazowych, włączając w to te, w które inwestowanie jest uznawane za niemal niemożliwe.

Przykład Indeksy składają się z dużej liczby różnych akcji, których zakup w normalny sposób wymagałyby zaangażowania dużej ilości kapitału. Kontrakty na różnicę oferują komfort inwestowania w indeksy, bez konieczności angażowania wielkich sum i dokonywania nieustannych zmian w portfolio.

Zysk lub starta liczone są w oparciu o różnicę kursu aktywów bazowych w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji.

Im bardziej cena aktywów bazowych zmieni się w przewidywanym kierunku, tym większy okaże się Twój zysk.

Jak to działa?

Kontrakty na różnicę są produktem lewarowanym. Oznacza to, że aby zawrzeć transakcję wpłacasz tylko depozyt zabezpieczający, który odpowiada ułamkowi wartości nominalnej zawieranej pozycji.

Dzięki wykorzystaniu lewara masz możliwość zawierania transakcji na wysokich wolumenach, przy jednoczesnym niskim zaangażowaniu kapitału. Ostatecznie oznacza to, że już niewielkie wahania kursów mogą prowadzić do wysokich zysków. Prosimy jednak pamiętać, że potencjalne wysokie zyski wiążą się z ryzykiem równie wysokich strat.

Otwierając pozycje na CFD decydujesz, czy chcesz zainwestować we wzrost, czy spadek kursu danych aktywów bazowych.

W momencie zamknięcia pozycji na CFD wyliczona zostaje różnica pomiędzy ceną otwarcia, a cena zamknięcia.

Różnica pomnożona przez rozmiar transakcji, to w zależności od tego czy kurs wzrósł, czy spadł – zysk lub strata.

Indywidualność to podstawa!

Za wyjątkiem kontraktów terminowych na poszczególne towary, kontrakty na różnicę nie posiadają z góry określonego terminu zapadalności.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.