BDSwiss

Platforma MetaTrader jest dostępna do zawierania transakcji na parach walutowych od poniedziałku 00:00:51 (GMT+1) do piątku 23:59:59 (GMT+1). Czasy te podlegają letniej zmianie czasu, która rozpoczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października.

Prosimy zwrócić uwagę, że krótko przed rozpoczęciem sesji, prowadzona jest aktualizacja wszystkich kursów. W tym czasie realizacja nowych zleceń nie jest dostępna. Aktualizacja tabeli realizacji zleceń jest przede wszystkim środkiem mającym wpływ na pozycje trzymane przez weekend i na realizację istniejących już zleceń. Natychmiast po rozpoczęciu sesji składanie nowych zleceń staje się znowu możliwe. Od razu możesz również zawierać transakcje oraz edytować i zamykać istniejące zlecenia.

Podczas pierwszych godzin sesji rynek jest mniej płynny niż zazwyczaj. Może to prowadzić do skoków kursów, a w efekcie do realizacji zleceń po cenach innych niż żądane. Co zrozumiałe, w tych okresach często występują wyższe niż zazwyczaj opłaty spread, ponieważ na rynku pozostaje mniej aktywnych kupujących i sprzedających. Jest to przede wszystkim związane z faktem, że dla większość świata płynie jeszcze weekend.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.