BDSwiss

Czym jest?

Dla wszystkich aktywów bazowych podane są dwie ceny. Para walut EUR/USD jest wyświetlana na platformie transakcyjnej w następującej formie:

forex-spread

Prosimy pamiętać, że poniższe przykłady i rysunki zostały przedstawione wyłącznie w celach instruktażowych i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.

Pierwsza cena 1,08590 $ to tak zwana cena kupna (bid). Po tym kursie sprzedajesz EUR/USD.

Druga cena 1,08603 $ to tak zwana cena sprzedaży (ask). Po tym kursie kupujesz EUR/USD.

Różnica wynosi 0,00013 $ i w świecie finansów nosi nazwę: spread.

Wartość ta może być rozpatrywana jako opłata:

  • dla pozycji, w których przewidujesz wzrost kursu, musisz najpierw dokonać zakupu po cenie sprzedaży, a następnie sprzedać aktywa po cenie kupna
  • dla pozycji, w których przewidujesz spadek kursu, musisz najpierw sprzedać aktywa po cenie kupna, a następnie odkupić je po cenie sprzedaży.

Prosimy zwrócić uwagę na dwie różne ceny podczas otwierania swoich pozycji. Pozycje na wzrost kursu są zawsze zawierane po cenie sprzedaży, a pozycje na spadek kursu po cenie kupna.

Jak zmienia się spread?

Wysokość spradu jest zależna od bieżącej płynności i zmienności rynku.

Płynność

Opisuje jak często zawierane są transakcje na aktywach bazowych, a pod uwagę brana jest ich liczba i wolumen. Niski poziom płynności jest często obserwowany w pierwszych godzin sesji, kiedy wielu uczestników rynku jeszcze śpi, a główne rynki akcji są zamknięte.

Zmienność

Opisuje wielkość ruchów ceny mających miejsce na rynku oraz prawdopodobieństwo występowania rozbieżności cen. Rozbieżność cen ma miejsce, gdy cena aktywów bazowych nie wzrasta lub nie spada w sposób ciągły, lecz skacze pomiędzy różnymi poziomami. Ma to zazwyczaj miejsce w wyniku niespodziewanych lub nieprzewidywanych globalnych wydarzeń.

Niska płynność i wysoka zmienność oznacza wyższe spready.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.