BDSwiss

Definicja

Pojęcie „depozyt zabezpieczający” odnosi się do dostępnych środków na rachunku transakcyjnym, niezbędnych do otwarcia nowej pozycji. Kwota ta zostanie odłożona na rachunku, aby służyć jako zabezpieczenie w przypadku fluktuacji cen.

Obliczanie

Waluty

TPodstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

ilość kontraktów * rozmiar pozycji * cena / lewar = depozyt zabezpieczający

Standardowy kontrakt oznacza pozycję o wielkości 100 000 jednostek. Poziom lewara zależy od rodzaju rachunku. Na przykład, przy wykorzystaniu lewara 100, wymagany depozyt zabezpieczający to liczba standardowych kontraktów pomnożona przez 100 000 $, a następnie przez iloraz bieżącego kursu i lewara.

Przykład
Chcesz otworzyć jeden standardowy kontrakt przy lewarze 100 na parę walutową EUR/USD.

  1. Wymagany depozyt zabezpieczający będzie wyglądał następująco: 1 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 100 = 1097,50 $
  2. Wyższy lewar obniża depozyt zabezpieczający, jak widać w poniższym przykładzie: 1 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 500 = 219,50 $
  3. Zwiększenie liczby kontraktów zwiększa depozyt: 5 * 100 000 $ * 1,0975 $ / 100 = 5487,50 $

Towary

Podstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

ilość kontraktów * rozmiar pozycji * cena / lewar = depozyt zabezpieczający

Większość CFD na towary wymaga depozytu zabezpieczającego liczonego po stałej cenie. Tylko w przypadku kilku z nich charakteryzuje się zmiennym depozytem zabezpieczającym, obliczanym w sposób zbliżony do par walutowych. Stały depozyt zabezpieczający nie jest zależny od aktualnej ceny aktywów, a jedynie od ilości kontraktów składających się na transakcję.

Przykład
Rozmiar pozycji dla złota wynosi 100 uncji troy, a co z tego wynika depozyt zabezpieczający wynosi: 1 x 100 uncji troy x $1075 / 100 = $1075

Indeksy

Depozyt zabezpieczający dla CFD na indeksy jest stały. Wysokość depozytu zabezpieczającego jest zależna tylko i wyłącznie od ilości kontraktów standardowych składających się na transakcję. Dokładne wysokości depozytów można znaleźć TUTAJ.

Akcje

Depozyt zabezpieczający dla CFD na akcje jest związany z liczbą kontraktów i oblicza się go jako procent wartości rynkowej. Podstawowa formuła służąca do obliczania depozytu zabezpieczającego wygląda następująco:

ilość kontraktów x rozmiar pozycji x cena x wymagany depozyt = depozyt zabezpieczający

Pojęcie „wymagany depozyt” odnosi się do procentowej wartości, określanej w zależnej od aktywów bazowych oraz ilości standardowych kontraktów składających się na transakcję. Szczegółowa lista wszystkich wymagań dotyczących depozytów dla CFD na akcje, jest dostępna TUTAJ.

Przykład
W przypadku normalnego brokera, aby zainwestować w 100 akcji firmy Apple wartych 113$ każda, potrzebne jest 11 300 $. Kontrakt na różnicę wymaga depozytu zabezpieczającego, który zostaje obliczony w oparciu o wymagania dotyczące depozytu, które dla Apple wynoszą 10%: 1 x 100 x 113 $ x 10% = 1130 $

Wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego

Definicja

Określenie „wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego” odnosi się do sytuacji, w której saldo rachunku znajduje się poniżej określonego poziomu i dział firmy odpowiedzialny za realizację zleceń wzywa do zwolnienia dodatkowego kapitału. Wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego wiąże się z koniecznością zamknięcia części otwartych pozycji lub podwyższenia kapitału, poprzez zdeponowanie dodatkowych środków. Niepodjęcie żadnego z powyższych działań może wiązać się z automatycznym zamknięciem otwartych pozycji.

50% – wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego

Gdy wolne saldo Twojego konta stanowi tylko 50% depozytu zabezpieczającego, otrzymasz powiadomienie ostrzegające o możliwości automatycznego zamknięcia pozycji.

Przykład Posiadasz 10 000 $ kapitału początkowego i decydujesz się otworzyć 5 standardowych kontraktów (długich) na parę walutową EUR/USD z lewarem 100. Depozyt zabezpieczający przy bieżącej cenie sprzedaży wynoszącej 1,10 $ to 5,500 $.

Twój rachunek jest obecnie wyświetlany w postaci trzech wartości:

  • Depozyt zabezpieczający $5,500
  • Dostępny kapitał $4,500
  • Zysk i starta $0
  • Saldo rachunku $10,000

saldo rachunku = depozyt zabezpieczający + dostępny kapitał

Powyższa formuła wskazuje, że zmiana ceny w kierunku odwrotnym do Twoich otwartych pozycji, pomniejszy dostępny kapitał, a co za tym idzie saldo rachunku. Otrzymasz wezwanie do podniesienia depozytu zabezpieczającego, gdy saldo rachunku spadnie do 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego. W naszym przykładzie jest to 2750 $ (50% z 5500 $). Zysk i strata wskazują w takim wypadku stratę 7250 $, a EUR/USD jest wyceniane na 1,0855 $. Zysk i strata = 5 x 100,000 x (1,0855 – 1,10) = -7250$

20% – zamknięcie pozycji

Gdy po dokonaniu tych samych obliczeń, saldo rachunku będzie pokrywać tylko 20% depozytu zabezpieczającego, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. W naszym przykładzie stanie się to, gdy saldo rachunku wyniesie 1100 $. Strata wyniosłaby tutaj 8900 $, a kurs EUR/USD 1,0822 $.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel Forex/CFD jest wysoce spekulacyjny oraz niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka.