BDSwiss

Jak handlować CFD

Teraz, gdy Twoje konto zostało już skutecznie utworzone, a rachunek transakcyjny posiada dodatnie saldo, chcemy zaprezentować Ci niektóre z podstawowych funkcji i ustawień oprogramowania (MetaTrader 4) oraz pokazać jak z niego korzystać.

Prosimy pamiętać, że poniższe przykłady i rysunki zostały przedstawione wyłącznie w celach instruktażowych i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.

Zaloguj się korzystając z danych logowania MT4

E-mail z osobistymi danymi do logowania został wysłany na Twój osobisty adres e-mail. Zawiera on:

Nazwę użytkownika: 12345678
Hasło: NyXJ4sU
Serwer: BDSwiss3
*(Powyższe wartości stanowią jedynie przykład)

Wybór serwera

Logując się do MetaTrader 4 po raz pierwszy, zostanie Ci zadane pytanie dotyczące nazwy serwera.

Prosimy wybrać z listy serwer, którego nazwa została wysłana do Ciebie wraz z innymi danymi dostępowymi.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło

NNastępnie pojawi się ekran wyboru rachunku.

forex-how-to-trade-1

 

Prosimy kliknąć opcję „istniejący rachunek transakcyjny” i wprowadzić przesłane na adres e-mail dane logowania.

Opcja „zapisu hasła” pozwoli na automatyczne zalogowanie przy następnym uruchomieniu MetaTrader 4.

Ustaw swój widok

W tym kroku możesz wprowadzić i zachować swoje osobiste ustawienia. Możesz określić:

  • Które z aktywów bazowych chcesz widzieć na głównym ekranie
  • W jaki sposób powinny być wyświetlane wykresy
  • Czy chcesz aktywować handel na jedno kliknięcie

Wyświetlaj aktywa bazowe jako wykres

Po lewej stronie ekranu, widoczny będzie przegląd rynku, zawierający wszystkie aktywa bazowe, w które możesz inwestować.

Towarzyszące im wykresy mogą zostać otwarte poprzez kliknięcie na aktywa bazowe i przeniesienie ich na środek okna transakcyjnego.

Możesz w ten sposób dodać dowolną liczbę wykresów, które mogą zostać dopasowane przez kliknięcie lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + A.

forex-how-to-trade-3

Dopasowywanie wykresów

Domyślny widok wykresów oferowany przez MetaTrader 4 wygląda następująco:

forex-how-to-trade-5

Swoje ustawienia możesz dopasować klikając wykres prawym przyciskiem.

Ważnymi ustawienia podstawowymi są:

  • Handel na jedno kliknięcie: Funkcja ta pozwala Ci składać zlecenia przy pomocy pojedynczego kliknięcia. Ważne: Pytanie o potwierdzenie nie jest wyświetlane i transakcja zostaje automatycznie zawarta. Wybierz tę opcję tylko, jeśli rozumiesz związane z nią ryzyko.
  • Cechy: Tutaj możliwa jest zmiana kolorów wyświetlania. Dodatkowo możesz dopasować wykresy tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i pozwalały na maksymalizację przychodów z realizacji Twoich strategii.
  • Okresy: Tutaj możesz określić odstępy czasu dla swoich wykresów.

Dodaj wskaźniki

Dla każdego aktywnego wykresu istnieje możliwość dodawania wskaźników, poprzez kliknięcie zakładki „lista wskaźników” w pasku nawigacyjnym.

forex-how-to-trade-4

Kiedy wykres zostanie już dopasowany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, możesz zapisać widok jako szablon.

Składanie zamówienia

W MetaTrader 4 istnieje kilka sposobów składania zleceń.

W oknie przeglądu rynku

Po lewej stronie widoczny jest przegląd rynku, w którym wyświetlane są wszystkie dostępne aktywa bazowe.

forex-how-to-trade-6

Dwukrotne kliknięcie danego rynku otworzy okno zlecenia.

Na aktywnym wykresie

Najpierw kliknij wykres danych aktywów bazowych, aby go aktywować.

Wciśnięcie klawisza F9 spowoduje otwarcie okna zlecenia.

Okno zlecenia

forex-how-to-trade-7

1. Wybór aktywów bazowych (wymagane)

Rozwijane menu daje Ci możliwość wyboru pożądanych aktywów bazowych.

2. Wolumen (wymagane)

Z gotowej listy możesz wybrać liczbę standardowych kontraktów (lotów), którą chcesz zainwestować.

Zawsze upewnij się, że rozmiar Twoje transakcji jest prawidłowy.

3. Stop-loss i take-profit (opcjonalne)

Możliwe jest skuteczne złożenie zamówienia, bez konieczności określania poziomów stop-loss i take-profit.

Istnieje jednak możliwość ich zdefiniowania, co pozwoli na automatyczne zamknięcie pozycji w momencie osiągnięcia określonego kursu.

Szczegółowy opis jest dostępny tutaj HERE.

4. Typ (opcjonalne)

Domyślnie aktywna jest funkcja „natychmiastowej realizacji”.

Jeśli chcesz zawrzeć transakcję tylko po konkretnej cenie, musisz wybrać „zlecenie oczekujące”.

Szczegółowy opis można znaleźć tutaj HERE.

5. Tolerancja ceny (opcjonalne)

Możesz określić tolerancję ceny dla zawieranej transakcji. Ma to konkretne zalety w przypadku rynków o wysokiej zmienności.

Szczegółowy opis można znaleźć tutaj HERE.

6. Sprzedaj/kup (wymagane)

Przyciskami sprzedaj i kup określasz kierunek otwieranej pozycji, w zależności od tego czy uważasz, że cena będzie rosła, czy spadała.

Ważne: Kliknięcie jednego z dwóch przycisków zrealizuje Twoje zamówienie i doprowadzi do otwarcia pozycji.

HANDLUJ TERAZ
Twój kapitał jest narażony na ryzyko