BDSwiss

Pentru îmbunătățirea șanselor de succes la tranzacționarea CFD, trebuie să înțelegeți acest produs în detaliu. Astfel veți asigura o tranzacție fără probleme și veți putea lua cele mai bune decizii. Aici veți găsi o listă și explicarea termenilor-cheie. Am folosit exemple pentru a explica acești termeni în detaliu.

Activ subiacent:

Activul subiacent reprezintă obiectul contractului CFD. Doriți să tranzacționați în funcție de evoluția prețului EUR / USD? În acest caz trebuie să selectați un activ subiacent care corespunde perechii valutare EUR / USD. Activele subiacente sunt împărțite în patru categorii distincte: perechi valutare, indici, acțiuni și mărfuri.

Deficit:

Deficitul este cunoscut și sub numele de deficit de preț. Pe o piață lichidă, prețul se modifică continuu, respectiv fiecare nivel de preț este evaluat pe piață.

Exemplu:
Acțiunile Apple cresc de la 100.00 $ la 100.10 $ în zece trepte, pentru fiecare cent este evaluat un preț. Un deficit apare atunci când prețul sare direct de la 100.00 $ la 100.10 $, iar prețurile intermediare sunt omise. Aceste deficite pot conduce la prețuri mai favorabile sau mai nefavorabile la închiderea poziției dumneavoastră.

Prețul de ofertă / cerere și ecartul:

Fiecare activ subiacent este caracterizat de două prețuri, așa-numitele prețuri de ofertă și prețuri de cerere. Prețul de ofertă reprezintă întotdeauna prețul la care dumneavoastră vindeți un activ subiacent, iar prețul de cerere reprezintă prețul la care achiziționați un activ subiacent. Diferența dintre aceste două prețuri poartă numele de ecart. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

Perioada de reținere sau Rollover:

Dumneavoastră tranzacționați volume mari, ceea ce înseamnă că trebuie să împrumutați sume mari pe poziții Long și să puneți la dispoziție sume pentru poziții Short. Pentru pozițiile Long deținute de pe o zi pe alta, trebuie în mod normal să plătiți dobândă (Rollover), iar pentru pozițiile Short această dobândă este în general creditată în contul dumneavoastră. Valoarea exactă a plății va depinde de ratele dobânzilor interbancare. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

Program de lucru:

Platforma MetaTrader este disponibilă pentru tranzacționarea perechilor valutare în perioada luni 00:00:51 (GMT+1) – vineri 23:59:59 (GMT+1). Aceste ore se modifică odată cu trecerea la ora de vară, care începe în prima duminică a lunii martie și ia final în ultima duminică a lunii octombrie. Activele subiacente individuale fac subiectul unui program de lucru diferit. Înainte de tranzacționare, vă rugăm să vă informați cu privire la programul de lucru respectiv și la riscurile asociate. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

Levier:

Efectul de levier descrie cazul în care, prin utilizarea capitalului împrumutat, evoluțiile mici ale pieței pot avea consecințe majore asupra rezultatului final. Efectul de levier stabilește proporția deținută de capitalul împrumutat în capitalul investit. 1:100 înseamnă că dacă ați investit suma de 101 €, suma de 100 € este împrumutată și suma de 1 euro provine din capitalul dumneavoastră. Prin acest efect, o modificare de 1% conduce la o creștere a sumei totale cu 1.01 €. Pentru realizarea acestei sume fără împrumut, este necesară o modificare de 101%. La tranzacționarea CFD, efectul de levier se referă la raportul dintre marja necesară și valoarea capitalului investit în piață. Următoarele exemple sunt concepute pentru a vă ajuta să înțelegeți acest concept.

Exemplu
Dumneavoastră doriți să tranzacționați în perechea EUR / USD, care în prezent este tranzacționată la 1.08755 $ cu un contract standard, care corespunde la 100,000 de unități ale activului subiacent, care în acest caz reprezintă un volum total de piață de 108,755 $. Cerința dumneavoastră legată de marjă, suma de care aveți nevoie pentru deschiderea poziției CFD, este determinată de efectul de levier. Exemplul de mai jos va ilustra relația dintre efectul de levier și marjă, atunci când volumul total rămâne constant.

Levier Volum Marjă
100 $108,755 $1,087.55
200 $108,755 $543.78
500 $108,755 $217.51

Așa cum puteți vedea, un efect de levier ridicat reduce marja necesară. Pe baza prevederilor unui contract standard, volumul mișcărilor este întotdeauna același. Un efect de levier de 500 înseamnă că aveți nevoie de doar 217.51 $ drept garanție, însă pe piață se mișcă o sumă de 500 de ori mai mare.

Soldul contului:

Trebuie să dețineți în permanență suficient capital în contul de tranzacționare, deoarece în caz contrar pozițiile dumneavoastră pot fi închise.

Exemplu:
Dumneavoastră dețineți 2,500 $ în cont și doriți să tranzacționați două contracte standard pe prețuri EUR / USD crescătoare. La un preț de 1.10 $, acest lucru corespunde unei marje de 2,200 $, care corespunde capacității dumneavoastră. Prețul EUR / USD continuă să scadă și atinge valoarea de 1.08970 $, ceea ce pentru dumneavoastră înseamnă o pierdere de 2,060 $. În acest moment, poziția dumneavoastră va fi închisă automat, deoarece soldul contului dumneavoastră a atins pragul de 20% din marja cerută. (2,500 $ – 2,060 $ = 440 $; 440 $ = 20% * 2,200 $) Dacă prețul EUR/USD crește din nou, nu mai puteți profita de această creștere. Condițiile exacte legate de selectarea marjei și închiderea automată a poziției pot fi găsite AICI.

Dimensiunea contractului sau lot:

Dimensiunea contractului, cunoscută și sub numele de lot, descrie întotdeauna volumul de tranzacționare a activului subiacent și astfel determină valoarea atribuită unui pip în funcție de dimensiunea contractului.

Exemplu:
Perechile valutare sunt tranzacționate în general la 100,000 de unități per contract standard. Valoarea unui pip se obține înmulțind pip cu numărul de unități.
EUR / USD → Pip * unitate = 0.0001 $ * 100,000 = 10 $
GOLD → Pip * unitate = 1 $ * 100 uncii = 100 $

Lichiditate:

Lichiditatea descrie disponibilitatea efectivă a activului subiacent. O lichiditate mare conduce la prețuri stabile, ceea ce înseamnă că puteți primi prețul cerut. O lichiditate mică poate conduce la perturbări ale prețului (a se vedea derapajul și deficitul) prin care prețul tarifat poate diferi de prețul solicitat de dumneavoastră.

Marjă:

Termenul de „marjă” corespunde fondurilor necesare liber disponibile într-un cont de tranzacționare în scopul deschiderii unei poziții noi. Această sumă va fi pusă deoparte din contul de tranzacționare pentru a fi folosită drept garanție în cazul unei fluctuații de preț.

Marja va deveni disponibilă din nou la închiderea poziției respective. Toate pierderile generate sunt deduse direct din aceasta. Pierderile care nu pot fi acoperite de această marjă vor fi deduse din contul de tranzacționare. Pentru condițiile exacte aferente marjei, dați clic AICI.

Pip:

Un pip reprezintă o unitate de tranzacționare în care se specifică modificarea de preț a activului subiacent. Valoarea unui pip depinde de activul subiacent tranzacționat și de prețul său specificat. În majoritatea cazurilor se aplică această regulă simplă: cea mai mică valoare de facturare a prețului subiacent înmulțită cu factorul 10 corespunde unui pip.

Exemplu:
Valoarea EUR / USD este prezentată întotdeauna cu cinci zecimale – 0.00001 – înmulțit cu 10 → pip = 0.0001
Valoarea EUR / JPY este prezentată întotdeauna cu trei zecimale – 0.001 – înmulțit cu 10 → pip = 0.01
Indicele DAX este prezentat întotdeauna cu o zecimală – 0.1 – înmulțit cu 10 → pip = 1

Derapaj:

Pe piețele volatile se poate întâmpla ca poziția dumneavoastră să nu poată fi închisă la nivelele prestabilite pentru Stop-Loss sau Take-Profit. Diferența dintre nivelele stabilite pentru Stop-Loss sau Take-Profit și prețul efectiv se numește derapaj.

Exemplu:
Valoarea EUR / USD este tranzacționată la 1.10248 $ / 1.10256 $, iar dumneavoastră ați deschis o poziție pe prețuri crescătoare la un preț de 1.10256 $ cu un contract standard. O comandă Take-Profit trebuie să vă asigure profiturile la un preț de 1.10340 $ / 1.10348 $. Fluxul de știri de pe piață conduce la fluctuații rapide ale prețului, iar prețul crește de la 1.10338 $ / 1.10346 $ direct la 1.10362 $ / 1.10370 $. Prețul Take-Profit dorit de 1.10340 $ nu poate fi primit deoarece primul preț disponibil a fost de 1.10362 $. Diferența de 0.00022 $ poartă numele de derapaj. Profitul dumneavoastră pentru un contract standard a crescut cu 22 $. Aceste fluctuații de preț pot conduce la profituri și pierderi mai mari decât cele preconizate.

Stop și Limit:

Stop și Limit se referă la metoda de executare a comenzilor plasate. Acești doi termeni nu au nicio legătură cu termenii similari de Stop-Loss și Take-Profit. O comandă STOP implică faptul că dumneavoastră preconizați că tendința curentă a prețului va continua după atingerea prețului de comandă. Comanda LIMIT implică faptul că, odată prețul de comandă atins, tendința curentă se va inversa. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

Stop-Loss și Take-Profit

Aceste opțiuni de executare a comenzii vă vor ajuta să închideți în mod automat pozițiile atunci când acestea au atins nivelele definite. Funcția Stop-Loss permite controlul pierderilor, iar funcția Take-Profit permite protejarea profiturilor. Mai multe informații pot fi găsite AICI.

Avertisment de risc: Tranzacționarea Forex / cu Contracte financiare pentru diferență și alte instrumente derivate are un caracter puternic speculativ și implică un nivel ridicat de risc.