BDSwiss

Listahan ng Asset ng Treasuries para sa CFD/Forex Black Account

Treasuries

Ang bonds/treasuries ay mga obligasyon ng utang na may iba’t-ibang maturity dates. Ang halaga ng underlying asset ay depende sa natitirang oras hanggang sa maturity, ang coupon size at ang umiiral na interest rates sa bansa kung saan ipinagkaloob.