BDSwiss

FAQ

Kompanya

 • Sino ang BDSwiss?

 • Aling time zone ang ginagamit ng BDSwiss?

  Ginagamit ng BDSwiss ang time zone na UTC +1 para sa sarili nito. Ang mga presyong ipinapakita sa Meta Trader 4 platform ay tumutukoy sa oras sa server na UTC +2. Ang parehong time zone ay binabago sa UTC +2 o UTC +3 sa panahon ng tag-init.
 • Paano ako makikipag-ugnayan sa BDSwiss?

  Napakahalaga para sa amin na masagot namin ang 100% ng iyong mga tanong. Maaari kang makipag-ugnayan sa aming kompetenteng support sa iba’t-ibang wika sa pamamagitan ng email sa [email protected]. Nagbibigay din ang BDSwiss ng live chat pati na rin support sa telepono sa 5 wika. Makikita mo ang mga numero ng teleponong panrehiyon, mga oras ng trabaho at ang aming support form DITO.
 • Ligtas ba ang aking personal na impormasyon?

  Oo, 100% ligtas ang iyong impormasyon. Ang proteksiyon ng iyong personal na impormasyon ay napakahalaga para sa amin. Ang lahat ng impormasyon ng customer ay ine-encrypt gamit ang pinakamakabagong software na panseguridad at pinoprotektahan nang lubos. Ang iyong impormasyon ay mahigpit na pananatilihing kompidensiyal at hindi ibibigay sa mga ikatlong partido. Para sa karagdagang detalye sa pagkapribado, mangyaring mag-click DITO.
 • Gaano kaligtas ang BDSwiss?

  Ang BDSwiss ay gumagamit ng sistemang panseguridad na kinikilala sa buong mundo na SSL (Secure sockets Layer), na ine- encrypt ang lahat ng bayad ng credit card na pinoproseso sa Internet. Ang sistemang ito ay awtomatiko at makakatanggap ka ng agarang paunawa kung hindi sinusuporta ng iyong browser ang protocol na ito.

Magbukas ng Account

 • Paano ako makakapagrehistro sa BDSwiss?

  Ang pagpaparehistro sa BDSwiss ay isang napakasimpleng proseso. Mag-click lang sa ""Magbukas ng Account"" (o DITO) at kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro. Pagkatapos, piliin kung aling instrumentong pinansyal ang nais mong gamitin. Kailangan mong kumpletuhin ang Pagsusuri sa Kaangkupan upang tiyakin na nauunawaan mo ang lahat ng panganib na kaakibat sa pangangalakal ng mga produktong derivative at magsumite ng ilang dokumento ng pagkakakilanlan na makakatulong sa aming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at i-activate ang iyong account upang maaari ka nang magsimulang mangalakal.
 • Maaari ba akong magparehistro nang hindi magdedeposito?

  Hindi mo kailangang magdeposito upang mag-log in sa BDSwiss o magbukas ng iba’t-ibang trading accounts. Gayon pa man, kung nais mong magsimulang mangalakal, dapat mong ideposito ang minimum na kinakailangang deposito.
 • Nagkaroon ako ng mga problema sa pagpaparehistro – ano ang maaari kong gawin?

  Kung nagkakaroon ka ng mga problema sa pag-log in, o kung nakakatanggap ka ng error message sa pagpaparehistro, mangyaring makipag-ugnayan sa aming support o gamitin ang tampok na Live Chat. Makikita mo ang mga numero ng teleponong panrehiyon, mga oras ng trabaho at ang aming support form DITO.
 • Maaari ba akong magbukas ng “Demo Account”?

  Bagaman at mayroong Forex / CFD "Demo Account" ang BDSwiss. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming support o sa iyong account manager para malaman kung ikaw ay karapat-dapat sa isang "Demo Account". Makikita mo ang mga numero ng teleponong panrehiyon, mga oras ng trabaho at ang aming support form DITO.
 • Aling mga dokumento ang kinakailangan para iparehistro/beripikahin ang isang account?

  Upang ganap na beripikahin namin ang iyong account, mangyaring ipadala ang dokumentasyon sa ibaba:
  • Katibayan ng pagkakakilanlan (malinaw na nababasang scanned copy) ID na ipinagkaloob ng pamahalaan, na maaaring isang pasaporte o kard ng pagkakakilanlan. Dapat balido at hindi mapapawalang-bisa sa loob ng 3 buwan.
  • Katibayan ng adres (malinaw na nababasang scanned copy na nasa "A4 format") Maaari itong isang utility bill (kuryente, gas, tubig o landline/internet bill) o pahayag ng bangko. Hindi dapat mas luma kaysa sa 6 na buwan.
  • Ang KYC at ang Pagsusuri sa Kaangkupan Ang BDSwiss ay isang pinangangasiwaang institusyong pinansyal at dahil dito, para sa mga layunin ng proteksiyon ng kliyente, ay dapat magsagawa ng isang ganap na pagsusuri sa kaangkupan. Samakatuwid, mangyaring sagutin ang lahat ng tanong na bahagi ng pagsusuri sa kaangkupan, na pinahihintulutan kaming uriin ka ayon sa iyong dating kaalaman. Mangyaring sumagot nang tapat.
 • Bakit ako kailangang magsumite ng mga personal na dokumento?

  Ang mga habang na ito ay isinasagawa upang tiyakin ang katotohanan ng impormasyon at upang protektahan ka mula sa potensyal na pandaraya. Ang BDSwiss, bilang isang pinangangasiwaang institusyong pinansyal, ay kailangang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga kliyente nito. Kung hindi maaaring tiyak na beripikahin ang iyong pagkakakilanlan, maaaring hilingin sa iyong magbigay ng karagdagang impormasyon. Bilang karagdagan, ang BDSwiss ay kailangang tumupad sa mga istandard na panseguridad ayon sa batas. Kabilang dito, nguni’t hindi limitado sa, ang batas laban sa money laundering at ang paghadlang sa pagtustos sa mga terorista. Kung nangangailangan ka ng tulong sa proseso ng beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming support team. Makikita mo ang aming contact addresses DITO.
 • Ano ang tinatanggap bilang “POR = Katibayan ng Tirahan”?

  Kabilang sa mga katanggap-tanggap na katibayan ng tirahan ang: utility bills, mga pahayag ng account o credit card, at mga kasalukuyang pagpapaupa / permiso ng residensiya. Mangyaring tandaan na ang mga dokumentong ito ay hindi maaaring mas luma kaysa sa 6 na buwan at dapat silang isumite nang buo. Hindi namin tatanggapin ang mga halaw ng mga dokumento. Gayon pa man, ang kumpidensyal na impormasyon, tulad ng iyong account number, ay maaaring matakpan.

Aking Account

 • Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang aking password?

  Gamitin lang ang "Nakalimutan ang Password" na punsyon. Makikita mo ito kapag susubukang mag-log in sa iyong account gaya ng palagi. Kung hindi mo alam kung aling email address ang ginamit mo sa panahon ng pagpaparehistro, o kung hindi pa rin nalulutas ang iyong problema, mangyaring makipag-ugnayan sa aming support team. Makikita mo ang aming contact addresses DITO.
 • May gastos ba para magbukas ng isang trading account sa BDSwiss?

  Libre ang pagbubukas ng isang trading account sa BDSwiss.
 • Paano ko maa-update ang aking personal na impormasyon?

  Maaari mong i-update ang iyong personal na impormasyon nang sarili mo sa anumang oras. Pumunta ka lang sa iyong dashboard at i-click mo ang opsyon sa menu na "Profile" sa kanang sulok sa itaas. Mag-click DITO upang direktang puntahan ang iyong personal na impormasyon.
 • Aling currency ang maaari kong gamitin para sa pangangalakal?

  Habang nagbubukas ng iyong trading account, maaari mong piliin ang iyong nais na currency. Maaari kang pumili sa pagitan ng Euro (€), US Dollar ($) at British Pound (£).
 • Maaari ba akong malugi ng mas maraming pera kaysa sa naideposito ko?

  Hindi, bilang isang kliyente ng BDSwiss, ang balanse ng iyong account ay hindi babagsak nang mas mababa sa sero. Maipatutupad ang proteksyon sa negatibong balanse.

Pag-unawa sa mga panganib

 • Ano ang mga panganib?

  Ang pangangalakal ng Forex/CFDs ay higit na espekulatibo at maaaring humantong sa parehong mga kita at pagkalugi. Mahalagang maunawaan na kung ang mga pamilihan ay gagalaw laban sa inyo, maaaring mawala ang lahat ng inyong pinuhunang kapital. Samakatuwid, napakaimportanteng maglaan lamang ng kapital na makakaya ninyong mawala sa inyo at maayos na pamahalaan ang inyong panganib at kapital. Para sa karagdagang impormasyon sa Pamamahala ng Panganib, mangyaring mag-click dito.

  Mangyaring tandaan na ang BDSwiss ay nagpapatupad ng isang “patakaran ng proteksyon sa negatibong balanse” na nangangahulugan na kailanman ay hindi kayo malulugi nang higit sa inyong pinamuhunanan.

  Pagdating sa pangangalakal ng Forex/CFDs, mahalagang tandaan na ang mga pamilihang pinansyal ay napakamasalimuot at walang “iisang pormula sa tagumpay”. May napakaraming salik na maaaring makaapekto sa direksyon ng isang asset at samakatuwid, mahalagang maglaan ng oras at pagsusumikap sa edukasyon. Nagbibigay ang BDSwiss ng maraming online na webinar, ecourse at video sa pangangalakal. Maaari rin ninyong isaalang-alang na mangalakal gamit ang isang demo account bago gamitin ang inyong sariling kapital.

Pangangalakal ng Forex/CFD

 • Ano ang CFD?

  Ang ibig sabihin ng CFD ay "Contract for Difference". Nangangahulugan ito na ikaw ay eksklusibong nangangalakal sa ebolusyon ng presyo ng isang espesipikong underlying asset. Ang diperensya sa pagitan ng presyo sa pagsasagawa ng order at ang presyo sa pagsasara ng iyong posisyon ayon sa direksiyon ng iyong puhunan at ang bilang ng mga istandard na kontratang kinalakal ay tumutukoy sa halaga ng iyong kita o lugi. Makikita mo ang karagdagang impormasyon DITO.
 • Aling mga halaga ang maaari kong kalakalin sa CFDs?

  Sa CFDs, walang mga pirming halaga. Habang pine-place ang iyong order, tinutukoy mo kung ano ang halaga ng isang pip. Habang bukas ang iyong posisyon, ang iyong kita o lugi ay tinutukoy ng pamantayang ito. Mangyaring tiyaking nauunawaan mo ang lahat ng panganib na nauugnay sa pangangalakal ng CFD bago i-place ang iyong order.
 • Ano ang ibig sabihin ng BUY (MAHABA) at SELL (MAIKLI)?

  Piliin mo ang BUY, kung sa tingin mo na tataas ang presyo ng underlying asset. Sa katawagang pinansyal, ito ay tinutukoy na pagpili ng "MAHABA". Piliin mo ang SELL, kung sa tingin mo na bababa ang presyo ng underlying asset. Sa katawagang pinansyal, ito ay tinutukoy na pagiging "MAIKLI".
 • Paano ko mada-download ang Meta Trader 4?

  Ang Meta Trader software ay available para sa iba’t-ibang devices. Makikita mo ang naaangkop na link para sa iyong nais na device DITO.
 • Paano ako maaaring mag-place ng order sa pamamagitan ng Meta Trader 4?

  Makikita mo ang isang eksaktong paglalarawan kung paano mag-place ng isang kalakalan sa pamamagitan ng Meta Trader DITO.
 • Saan ko makikita ang aking kasaysayan ng pangangalakal / kasaysayan ng account sa Meta Trader 4?

  Sa ibaba ng screen, may makikita kang iba’t-ibang tabs. Sa ilalim ng "Kasaysayan ng Account", makikita mo ang iyong mga nakaraang aktibidad at transaksiyon.
 • May anumang karagdagang gastos ba para mangalakal sa Meta Trader 4 software?

  Ang pangangalakal sa Meta Trader 4 platform ay libre. Mangyaring tandaan na ang mga karaniwang singil na kaakibat ng pangangalakal ng CFDs ay ipapataw.
 • Saan ko makikita ang mga oras ng pangangalakal ng iba’t-ibang underlying assets?

  Sa parehong Webtrader at desktop na bersiyon ng trading platform, makikita mo ang mga oras ng pangangalakal sa loob ng "Overview ng Pamilihan" sa pag-right-click sa isang underlying asset sa "Espesipikasyon" na seksiyon.
 • Kailan at bakit awtomatikong isinara ang aking mga posisyon?

  Ang awtomatikong pagsasara ng iyong (mga) posisyon ay nangyayari kung ang iyong ekwidad ay 20% lamang ng iyong kinakailangang marhen. Nangyayari ito kapag ang iyong mga bukas na posisyon ay may patuloy na pagkalugi na bumubuo ng isang malaking bahagi ng iyong ekwidad. Mangyaring tiyakin na palagi kang may sapat na mga pondo sa iyong account upang maiwasan ang mga awtomatikong pagsasara. Makikita mo ang isang detalyadong halimbawa RITO.
 • Ano ang Stop-Loss o Take-Profit at paano sila isinasagawa?

  Ang dalawang uri ng order na ito ay ginagamit upang awtomatikong isara ang isang bukas na posisyon. Ang Stop-Loss ay dapat limitahan ang mga lugi, habang ginagamit ang Take-Profit para protektahan ang mga kita. Kapag umabot na ang presyo sa pamilihan sa nibel ng Stop-Loss o Take-Profit, isinasara ang posisyon sa kasalukuyang presyo sa pamilihan. Gayon pa man, para sa parehong uri ng order, hindi maaaring matiyak na ang nibel ng paglabas na una nang natukoy ay eksaktong tutugma sa aktwal na presyo sa paglabas. Kung ang presyo sa pamilihan ay tataas o bababa sa itaas/sa ibaba ng nibel ng paglabas na una nang natukoy, maaaring humantong ito sa mas matataas na kita o lugi kaysa sa ninanais. Kung nais mong matuto ng higit pa, mangyaring basahin ang tala tungkol sa "Slippage" sa Glosaryo ng CFD.
 • Ano ang mga dapat bayaran sa pangangalakal ng CFDs /Forex?

  Makikita mo ang isang overview ng mga bayad DITO.
 • Ano ang Spread?

  Sa pamilihang pinansyal, palaging may dalawang presyo para sa isang produkto; pareho ito para sa underlying assets. Sa isang dako, naroon ang presyo na handang ibayad ng isang tao para bilhin ito, at sa kabilang dako, naroon ang presyo kung saan handang ibenta ito ng isang tao. Ang diperensya sa pagitan ng dalawang presyong ito ay tinutukoy bilang Spread. Kabilang ang dalawang presyong ito sa anumang transaksiyon, Mahaba o Maikli man ito. Palagi nilang kailangang magbenta sa bid price at bumili sa ask price. Ang mga presyo ay ibinibigay sa ayos ng bid/ask rate. Para sa isang kalakalan sa bumababang presyo, dapat ka munang magbenta (bid price) at pagkatapos bumili (ask price) o baliktad para sa isang kalakalan sa tumataas na presyo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click DITO.
 • Ano ang Marhen?

  Kinakatawan ng Marhen ang depositong panseguridad na kinakailangan para magbukas ng isang kalakalan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click DITO.
 • Paano kinakalkula ang Rollover?

  Makikita mo ang isang detalyadong paliwanag tungkol sa Rollover o kalkulasyon ng interes DITO.
 • Nag-aalok ba kayo ng mga microlote, o CFDs na mas malilit sa isang istandard na kontrata?

  Oo. Maari mong piliin ang bulumen na gusto mong kalakalin, o sa pagpili ng iyong nais na bulumen mula sa isang listahang paunang tinukoy o direktang pag-type nito sa input field. BIGYANG PANSIN: Ginagamit ng MetaTrader 4 ang Anglo-Amerikanong estilo ng pagsulat, ang kuwit ay tinutukoy ng isang tuldok, at hindi isang kuwit.

Transaksiyon

 • Paano ako makakapagdeposito sa aking account?

  Sa "Aking accounts" na seksiyon ng iyong dashboard, maaari mong piliin kung sa alin sa iyong trading accounts ka magdedeposito. Pagkatapos, mag-click ka sa "Magdeposito" at ideposito mo ang iyong nais na halaga. Nag-aalok ang BDSwiss ng iba’t-ibang paraan sa pagdeposito, kabilang ang credit cards, bank transfers, Sofortüberweisung, Skrill at marami pang iba.
 • Aling mga paraan sa pagdeposito ang magagamit?

  Nakikipagtrabaho ang BDSwiss sa maraming tagapagbigay ng serbisyo sa pagbabayad upang tiyakin na maaari kang pumili mula sa iba’t-ibang paraan sa pagdeposito sa iyong bansa. Palagi kang maaaring magdeposito sa pamamagitan ng credit card o bank transfer.
 • Sa anong currencies ako makakapagdeposito?

  Habang nagbubukas ng iyong trading account, maaari mong piliin ang iyong nais na currency. Maaari kang pumili sa alinman sa EUR (€), USD ($), GBP (£), PLN (zł), DKK (kr), SEK (kr), NOK (kr) at CHF (Fr.).
 • May mga maximum na halaga ba para sa mga deposito o pagwi-withdraw?

  Wala. Walang mga maximum na limitasyon sa mga deposito o pagwi-withdraw.
 • Paano ko kakanselahin ang isang pagwi-withdraw?

  Kung, sa panahon ng proseso ng pagwi-withdraw, nais mong isauli ang iyong pera pabalik sa iyong BDSwiss account, maaari mong kanselahin ang iyong pagwi-withdraw. Ito ay higit na nakatatulong, lalo na kung ang pagwi-withdraw ay maaaring maging dahilan kung bakit magkakaroon ka ng mga limitadong pondo sa iyong account, at gusto mo pa ring bumili ng isang opsyon. Upang kanselahin ang isang kahilingan ng pagwi-withdraw, mangyaring magpadala ng email sa [email protected] o makipag-ugnayan sa amin gamit ang isa sa aming mga numero ng teleponong panrehiyon na makikita mo RITO.
 • Ano ang minimum na halaga sa pagwi-withdraw?

  Maliban sa mga pagwi-withdraw sa pamamagitan ng bank wire, walang ipinapataw na minimum na halaga sa pagwi-withdraw ang BDSwiss. Gayon pa man, mangyaring tandaan na may bayad na 10 EUR na ilalapat sa anumang pagwi-withdraw sa pamamagitan ng bank wire na mas mababa sa 100 EUR at anumang ibang mga pagwi-withdraw na naghahalaga ng 20 EUR o mas mababa. Para sa mga internasyonal na bayad sa pamamagitan ng bank wire, may minimum na halaga sa pagwi-withdraw na 50 EUR pagkatapos kaltasin ang basic fee na 10 EUR. Para sa mga SEPA transfer, may minimum na halaga sa pagwi-withdraw na 5 EUR pagkatapos kaltasin ang basic fee na 10 EUR.
 • Libre ba ang mga pagwi-withdraw sa BDSwiss?

  Sa karamihan ng mga kaso, ang mga pagwi-withdraw ay pinoproseso nang libre. Umiiral ang mga sumusunod na eksepsyon: Ang customer ay hindi ginamit bilang puhunan (kinalakal) ang kanyang idinepositong halaga kahit man lang isang beses. Ang customer ay may higit sa €100 / $100 / £100 sa kanyang trading account at nais niyang magwithdraw ng mas mababa sa €100 / $100 / £100. Sa mga sitwasyong ito, mangyaring tandaan na may bayad na 10 EUR na ilalapat sa anumang pagwi-withdraw sa pamamagitan ng bank wire na mas mababa sa 100 EUR at anumang ibang mga pagwi-withdraw na naghahalaga ng 20 EUR o mas mababa.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.