• 1+

  TRIỆU
  TÀI KHOẢN
  ĐÃ ĐĂNG KÝ

 • 10+

  TỶ
  KHỐI LƯỢNG FX
  MỖI THÁNG

 • 9,6+

  TRIỆU
  GIAO DỊCH HÀNG NĂM
  ĐƯỢC XỬ LÝ