BDSwiss

Nạp tiền

Tại BDSwiss, chúng tôi đã cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu và an toàn nhằm cho phép khách hàng nạp tiền sử dụng phương thức thuận tiện nhất cho họ. An toàn cho tiền của khách hàng là điều vô cùng quan trọng với BDSwiss. Chúng tôi đã xây dựng cổng thông tin khách hàng được cá nhân hóa và tiên tiến để giúp khách hàng xử lý một cách linh hoạt và thoải mái các giao dịch nạp tiền và rút tiền an toàn từ một nguồn duy nhất.

Điều kiện

Các giao dịch nạp tiền chỉ có thể được hoàn tất nếu chúng được thực hiện từ chủ tài khoản giao dịch. Điều này có nghĩa là tài khoản giao dịch và phương thức nạp tiền được sử dụng phải có cùng tên.

Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của BDSwiss là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng, chọn tài khoản mà bạn muốn nạp tiền, nhấp vào tùy chọn nạp tiền và chọn phương thức nạp tiền mong muốn. Sau đó, bạn sẽ làm theo các hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.

Rút tiền

BDSwiss đặt mục tiêu giúp bạn rút tiền một cách dễ dàng và thoải mái. Chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, vì vậy chúng tôi tìm cách xử lý mọi yêu cầu rút tiền được thực hiện trong vòng 24 giờ.

* Các giao dịch rút tiền tuân thủ yêu cầu cụ thể như được phản ánh trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

Điều kiện

Một giao dịch rút tiền chỉ được chấp nhận nếu giấy tờ phù hợp được cung cấp để tài khoản giao dịch của khách hàng được xác minh đầy đủ. Các giao dịch rút tiền phải được thực hiện sử dụng cùng phương thức được sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của bạn, có nghĩa là chúng phải được chuyển tới tài khoản xuất phát.

Rút tiền

Việc rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của BDSwiss là một quy trình đơn giản. Bạn sẽ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng, chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền, nhấp vào tùy chọn rút tiền và sau đó làm theo hướng dẫn để điền vào tất cả các trường được hiển thị cho bạn.