BDSwiss

Tài khoản Giao dịch

BDSwiss hiện cung cấp hai loại tài khoản chính: Tài khoản Cơ bản và Tài khoản Black. Tài khoản của chúng tôi đã được tạo ra để phục vụ nhu cầu của nhà giao dịch khác nhau. Tiếp cận thế giới giao dịch trực tuyến và hưởng lợi từ một số trong những điều kiện giao dịch tốt nhất trong ngành.

*Để biết thêm thông tin về Tài khoản Black, vui lòng nhấp vào đây để yêu cầu Gọi lại Miễn phí
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.